Външният дълг на България намалява с 845 млн. евро до април

Външният дълг на България намалява с 845 млн. евро до април Снимка: Pixabay

Задълженията на властта също се свиват, но само с 0,3 процента или 20 млн. евро за четири месеца

Брутният външен дълг на страната в края на април 2021 г. е 37,601 млрд. евро (58,3% от БВП), което е с 844,6 млн. евро по-малко в сравнение с края на 2020 г. (38,446 млрд. евро - 63,4% от БВП). Данните са от месечните отчети на Българска народна банка.

За периода и дългосрочните, и краткосрочните задължения отбелязват спад в сравнение с декември 2020 г. Дългосрочните намаляват с 493 млн. евро (1,7%), а краткосрочните – с 352 млн. евро (3,8%).

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на април 2021 г. е почти 7,4 млрд. евро (11,5% от БВП). Спрямо края на 2020 г. той намалява с 20 млн. евро (0,3%).

Външните задължения на сектор Банки са 5,016 млн. евро (7,8% от БВП). Те се понижават с 310 млн. евро (5,8%) спрямо края на 2020 г. (5,326 млрд. евро или 8,8% от БВП).

В края на април 2021 г. вътрешнофирменото кредитиране е 14,311 млрд. евро (22,2% от БВП), което е с 345,6 млн. евро (2,4%) по-малко в сравние с края на 2020 г. Този показател е особено важен за икономиката, защото максимално отчетливо отразява финансовото състояние на бизнеса и възможностите за инвестиране и разширяване на дейността на фирмите.

През януари-април 2021 г. полученото външно финансиране от нерезиденти (компании и физически лица, които не са български) е в размер на 1,544 млрд. евро при 1,979 млрд. евро за същия период на предходната година. Най-голямата част от тези средства - 723 млн. евро (46,8%) са отишли към сектор Банки, а 476 млн. евро (30,8%) са вътрешнофирмено кредитиране. 

През януари-април 2021 г. плащанията по обслужването на брутния външен дълг са 2,197 млрд. евро (3,4% от БВП) при 2,06 млрд. евро (3,4% от БВП) за януари-април 2020 г. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: