Индексът на продукцията в сектор „Строителство“ намалява с с 0,2%

Индексът на продукцията в сектор „Строителство“ намалява с с 0,2% Снимка: thriftyfun.com

НСИ публикува данни за индексите на строителната продукция през февруари 2021 г.

По предварителни данни през февруари 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0,2% над равнището от предходния месец.

Календарно изгладените данни  показват намаление от 4,2% на строителната продукция през февруари 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г .

Фиг. 1. Индекси на строителната продукция (2015 = 100)

Месечни изменения

През февруари 2021 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство се увеличава с 0,5%, а от сградното строителство - с 0,1% .

Фиг. 2. Изменение на индексите на строителната продукция спрямо предходния месец (сезонно изгладени, 2015 = 100)

Годишни изменения

На годишна база понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през февруари 2021 г. се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където намалението е със 7,8%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано повишение от 0,8%

Фиг. 3. Изменение на индексите на строителната продукция спрямо съответния месец на предходната година (календарно изгладени, 2015 = 100)

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: