Индексът на строителната продукция намалява с 1,4%

Индексът на строителната продукция  намалява с 1,4% Снимка: bezplatno.bg

НСИ публикува предварителни данни за индексите на строителната продукция през декември 2020 г.

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през декември 2020 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1,4% под равнището от предходния месец. 

Календарно изгладените данни  показват намаление от 7,1% на строителната продукция през декември 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г.

Фиг. 1. Индекси на строителната продукция (2015 = 100)

Месечни изменения

През декември 2020 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията на сградното строителство намалява с 2,0%, а на гражданско/инженерното с 0,7%.

Фиг. 2. Изменение на индексите на строителната продукция спрямо предходния месец (Сезонно изгладени, 2015 = 100)

Годишни изменения

На годишна база понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през декември 2020 г. се определя от отрицателния темп както при сградното, така и при гражданското/инженерното строителство, като намалението е съответно с 11,1% и с 1,3%.

Фиг. 3. Изменение на индексите на строителната продукция спрямо съответния месец на предходната година (Календарно изгладени, 2015 = 100)

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: