Индексът на строителната продукция през януари намалява с 1,3%

Индексът на строителната продукция през януари намалява с 1,3% Снимка: pikist.com

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през януари 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1,3% под равнището от предходния месец.

Календарно изгладените данни показват намаление от 6,4% на строителната продукция през януари 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г.

Фиг. 1. Индекси на строителната продукция (2015 = 100)

Месечни изменения

През януари 2021 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство намалява с 1,8%, а от гражданското/инженерното строителство - с 0,7%.

Фиг. 2. Изменение на индексите на строителната продукция спрямо предходния месец (сезонно изгладени, 2015 = 100)

Годишни изменения

На годишна база понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през януари 2021 г. се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където намалението е с 11,0%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано повишение от 0,5% .

Фиг. 3. Изменение на индексите на строителната продукция спрямо съответния месец на предходната година (календарно изгладени, 2015 = 100)

 

Последвайте ни в ТЕЛЕГРАМ

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: