През 2022 г. българската икономика леко „изсветлява“ спрямо година по-рано

През 2022 г. българската икономика леко „изсветлява“ спрямо година по-рано Снимка: АИКБ

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) отчете леко повишение на композитния индекс „Икономика на светло“, чрез който измерва светлата част на българската икономика

За 2022 г. той е 78.58 пункта, спрямо 78.40 през 2021 г.

Това е най-високата стойност на индекса от началото на измерването му през 2010 г. Въпреки това делът на сивата икономика в страната ни остава относително висок на фона на средните нива в ЕС.

Една от основните причини, довела до изсветляването, е напредналото и практически завършило възстановяване от пандемичната криза, както и конкретни мерки на правителството за противодействие на негативни фактори, влошаващи конкурентоспособността на българските предприятия и бизнес средата като цяло, като: мярката 60/40 и компенсациите на небитовите потребители на цените на електрическата енергия.

Сред негативните фактори, които възпрепятстват по-голям ръст, АИКБ отбелязва войната в Украйна, произлезлия от нея ръст на цената на енергоносителите и на нарушените вериги на доставки и продажби, инфлацията и продължаващото административно увеличение на минималната работна заплата.
За разлика от композитния индекс „Икономика на светло“ под-индексът „Заетост на светло“, който измерва трудовия пазар, отчита спад с 0.39 пункта спрямо предходната година.

Стойността му за 2022 г. е 81.69.

Въпреки това стойността на индекса е по-висока от предкризисната 2019 г., когато е била 78,89 пункта.

Под-индексът „Икономика на светло“ е фокусиран само върху трудовите отношения и заостря вниманието върху трудовия пазар, където проблемите засягат множество субекти (работодатели и работници/служители) и с най-дългосрочното си въздействие нанасят значителни вреди на публичните системи на България.

„Сивата икономика е като демографската криза – няма едно хапче, което да я излекува. Необходима е комплексна програма и неотслабващи усилия за по-лесно определяне и плащане на данъци и по-ефективно и ефикасно разходване на събрания публичен ресурс. Намаляване на административните тежести за изрядния бизнес и своевременно санкциониране на неизрядните към фиска“, заяви председателя на УС на АИКБ Васил Велев.

За АИКБ данните от проведените изследвания ясно показват областите, в които са нужни повече усилия за противодействие на сивата икономика.

Тези области според представителите на бизнеса са преди всичко свързани с необходимостта от ограничаване на работата с официални договори, но с недействителен размер на възнагражденията, т.нар. “заплата в плик“, подобряване на прозрачността и гарантирането на реална конкуренция при провеждането на обществените поръчки, разрешителните и лицензионните режими.

Според работниците и служителите най-проблемните области остават издаването на касови бележки при продажбите на услуги и работата с официални договори, но с неофициално „заплащане в плик“.

Асоциацията на индустриалния капитал в България изчислява и публикува Композитния индекс „Икономика на светло“ от 2010 г. и за целия период до 2021 г. този индекс показва устойчива тенденция към нарастване с изключение на кризисните 2014 г. и 2020 г.

Основна цел на индекса е да следи динамиката на изменение на сивата икономика в България с цел  да се опознаят различните й  проявления и да се стимулират политиките за нейното ограничаване.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: