Издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради у нас намаляват с 19,9%

Издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради у нас намаляват с 19,9% Снимка: pxhere.com

Това показват данните на НСИ за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство на нови сгради през първото тримесечие на 2024 година

През първото тримесечие на 2024 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1823 жилищни сгради с 10487 жилища в тях и 1 203134 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 27административни сгради/офиси с 58771 кв. м РЗП и на 1 094други сгради с 534982 кв. м РЗП. 

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 19,9%, жилищата в тях - с 37,5%, а разгънатата им застроена площ - с 36ь0%. Издадени са разрешителни за строеж на 22,7% повече административни сгради с 31,9% по-малка РЗП. Издадените разрешителни за строеж на други сгради спадат с 13,2%, както и разгънатата им застроена площ - с 39,3%.

Фиг. 1. Издадени разрешителни за строеж на нови сгради по видове и тримесечия

В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 4,3%, жилищата в тях - с 21,7%, а разгънатата им застроена площ - с 23,4%. Повече са и издадените разрешителни за строеж на административни и други видове сгради - съответно с 42,1 и 5,7%. Същевременно РЗП на административните сгради нараства с 94,2%, докато на други видове сгради спада с 12,7%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив - 278, София (столица) - 217, Варна - 212, София - 168, и Благоевград - 126. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 3 329, Пловдив - 1 909, Варна - 1 206, Бургас - 1032, и Стара Загора - 763.

През първото тримесечие на 2024 г. е започнал строежът на 1 389 жилищни сгради с 9089 жилища в тях и с 957599 кв. м разгъната застроена площ, на 6 административни сгради/офиси с 3998 кв. м РЗП и на 550 други сгради с 392189 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са по-малко с 9,5%, но жилищата в тях се увеличават с 23,1%, както и разгънатата им застроена площ - с 11,6%. При започнатите административни сгради и тяхната обща застроена площ е регистриран спад съответно с 25,0 и 23,3%. Намаляват и започнатите други видове сгради - с 14,2%, както и общата им застроена площ - с 28,1%.

В сравнение с първото тримесечие на 2023 г., започнатите нови жилищни сгради нарастват с 9,2%, жилищата в тях - с 37,8%, както и общата им застроена площ - с 23,0%. Броят на започнатите административни сгради намалява с 25,0%, а тяхната РЗП - с 19,8%. Започнал е строежът на 6,4% повече други видове сгради с 14,6% по-голяма РЗП.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 255 жилищни, 3 административни и 102 други сгради; София (столица) - 229 жилищни и 21 други сгради; Варна - 174 жилищни и 19 други сгради; Стара Загора - 76 жилищни и 94 други сгради.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: