През ноември 2022 г. индексът на промишленото производство е нараснал с 4,7%

През ноември 2022 г. индексът на промишленото производство е нараснал с 4,7% Снимка: wikipedia.org

НСИ публикува предварителни данни за индексите на промишленото производство през ноември 2022 г.

Индексът на промишленото производство през ноември 2022 г. се увеличава с 0,7% в сравнение с октомври 2022 година. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

През ноември 2022 г. е регистрирано нарастване с 4,7% на календарно изгладения индекс на промишленото производство спрямо съответния месец на 2021 година.

Фиг. 1. Индекси на промишленото производство (2015 = 100)

Месечни изменения

През ноември 2022 г. ръст спрямо предходния месец е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 33,6%, а намаление - в преработващата промишленост - с 1,9%, и в добивната промишленост - с 0,1%. 

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на тютюневи изделия - с 34,9%,производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 23,1%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 10,5%, производството на основни метали - с 10,3%.

Увеличение е регистрирано при: производството на химични продукти - с 14,0%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 9,2%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 4,7%.

Годишни изменения

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 8,7%, а спад - в добивната промишленост - с 10,4%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5,6%.

Съществен ръст в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 57,6%, производството на превозни средства, без автомобили - с 56,1%, производството на напитки - с 39,6%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 33,1%.

Спад е отчетен при: производството на тютюневи изделия - с 30,8%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 16,2%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 16,0%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 15,1%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: