Индексът на строителната продукция е с 1,5% по-нисък

Индексът на строителната продукция е с 1,5% по-нисък Снимка: pikist.com

НСИ публикува данни за индексите на строителната продукция през октомври 2020 г.

По предварителни данни през октомври 2020 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1,5% под равнището от предходния месец, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

Календарно изгладените данни показват намаление от 4,7% на строителната продукция през октомври 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г.

Фиг. 1. Индекси на строителната продукция (2015 = 100)

Месечни изменения

През октомври 2020 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство намалява с 1,6%, а от гражданското/инженерното строителство - с 1,5% .

Фиг. 2. Изменение на индексите на строителната продукция спрямо предходния месец (сезонно изгладени, 2015 = 100)

Годишни изменения

На годишна база понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през октомври 2020 г. се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където намалението е с 8,4%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано повишение от 0,5% .

Фиг. 3. Изменение на индексите на строителната продукция спрямо съответния месец на предходната година (календарно изгладени, 2015 = 100)

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: