Лихвите по депозитите продължават да се свиват и през февруари

Лихвите по депозитите продължават да се свиват и през февруари Снимка: pixibay.com

През февруари 2021 г. основният лихвен процент (ОЛП) е 0,00%, като запазва нивото си в сравнение с февруари 2020 г. и с януари 2021 г., съобщават от централната банка.

Новооткрити срочни депозити от бизнеса

Средният лихвен процент по корпоративните срочни депозити в лева през февруари 2021 г. спрямо февруари 2020 г. се понижава с 0,08 процентни пункта (пр. п.) до -0,04%, а по тези в евро – с 0,04 пр. п. до 0,01%. В сравнение с януари 2021 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в лева се повишава с 0,03 пр. п., а по тези в евро остава почти без промяна.

Нови депозити от сектор Домакинства

През февруари 2021 г. в сравнение с февруари 2020 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в лева нараства с 0,01 пр. п. до 0,12%, а по тези в евро спада с 0,02 пр. п. до 0,09%. 

Лихви по стари депозити, открити от бизнеса 

Средните лихвени проценти по овърнайт депозитите в лева и в евро през февруари 2021 г. в сравнение с февруари 2020 г. се увеличават с 0,01 пр. п., съответно до 0,01% и 0,00%. В сравнение с февруари 2020 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в лева намалява с 0,01 пр. п. до 0,09%, а по тези в евро – с 0,16 пр. п. до -0,01%.

Стари депозити на сектор Домакинства

През февруари 2021 г. средните лихвени проценти по овърнайт депозитите в лева и в евро се понижават незначително спрямо същия месец на 2020 г. 

При депозитите с договорен матуритет в лева и в евро средните лихвени проценти спадат с 0,07 пр. п. и с 0,06 пр. п., съответно до 0,15% и 0,13%. В сравнение с февруари 2020 г. средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в левове намалява с 0,12 пр. п. до 0,26%, а по тези в евро – с 0,11 пр. п. до 0,54%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: