Банковите лихви по депозитите замръзват около нулата

Банковите лихви по депозитите замръзват около нулата Снимка: pixabay.com

Лихвена статистика на БНБ - септември 2020.

И през септември 2020 г. продължава няколкогодишната тенденция за спад на лихвите по депозитите в банковата система в България. Трябва да уточним, че отдавна основният лихвен процент върху вложенията, определян от БНБ, е нулев. В нефинансовия сектор или т.нар. реален бизнес средният лихвен процент по новоотпуснатите депозити с договорен матуритет в левове през септември спада с 0,15% спрямо същия месец на 2019 г. до 0,09, а в евро – с 0,01% до 0,03. В сравнение с август 2020 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове отново намалява с 0,03 процента, а в евро понижението е незначително.

При новите депозити за домакинствата средният лихвен процент през септември 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. в левове и в евро спада до 0,11%.

Не особено динамично е и положението при вече направените депозити. При тези за нефинансовите предприятия лихвите по влоговете в лева са чувствително по-високи от тези в евро. В сравнение със септември 2019 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове запазва нивото от 0,10%, а по тези в евро спада с 0,11 процента до 0,02%.

При старите срочни влогове на гражданите в левове средният лихвен процент за една година се понижава с 0,05 процента до 0,19%, а в евро – с 0,06 процента до 0,16%. В сравнение със септември 2019 г. средният лихвен процент по депозитите в левове, договорени за ползване след предизвестие, се увеличава с 0,25 процента до 0,30%, а в евро – с 0,50% до 0,57%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: