Лихвите по депозитите остават с минимални отклонения през декември 2020

Лихвите по депозитите остават с минимални отклонения през декември 2020 Снимка: pixabay.com

Домакинствата държат парите си в банките почти без доход, новите срочни депозити падат средно до 0,14% на година

От 2019 година банките държат парите на бизнеса при отрицателни лихви. В началото това се наблюдаваше при влоговете в евро, но се прехвърли и при левовите депозити.

Лихвите по депозитите намаляха на годишна база, но отбелязаха повишение в сравнение с предидущия месец, показва статистиката на Българската народна банка (БНБ). Това се отнася за новите договори, които фирмите и домакинствата в България сключваха през декември 2020 г.

Лихвени проценти по нов бизнес

Средният лихвен процент по срочните депозити на фирмите в лева на годишна база спада с 0,10 процентни пункта (пр.п.) до -0,05%, а по тези в евро се повишава с 0,06 пр.п. до 0,02%.

В сравнение с ноември 2020 г. средната лихва по спестяванията с договорен матуритет в левове нараства с 0,01 пр.п., а по тези в евро – с 0,03 пр.п.

През последния месец на миналата година домакинствата са сключвали новите срочни договори с банките при по-нисък среден лихвен процент и в левове, и в евро, като намалението е съответно с 0,03 пр.п. и с 0,06 пр.п. до 0,14%.

В сравнение с ноември 2020 г. средните лихвени проценти по спестяванията с договорен матуритет се увеличават с 0,04 пр.п. и в левове, и в евро.

Лихвени проценти по салда

Средният лихвен процент по овърнайт депозитите на бизнеса в лева през декември расте на годишна основа с 0,03 пр.п. до 0,02%, а по тези в евро – с 0,05 пр.п. до 0,03%. В сравнение с декември 2019 г. средната лихва по срочните спестявания в лева се понижава с 0,01 пр.п. до 0,09%, а по тези в евро – с 0,09 пр.п. до 0,06%.

Hidden Field

През миналия месец средните лихвени проценти по овърнайт депозитите на домакинствата в лева и в евро запазват нивото си от 0,01% спрямо декември 2019 г.

При срочните спестявания в лева средният лихвен процент намалява с 0,06 пр.п. до 0,17%, а по тези в евро – с 0,07 пр.п. до 0,14%.

В сравнение с декември 2019 г. средната лихва по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в лева нараства с 0,22 пр.п. до 0,27%, а по тези в евро – с 0,48 пр.п. до 0,55%.

От централната банка съобщават, че и през декември основният лихвен процент (ОЛП) продължава да е 0,00% като запазва нивото си в сравнение с декември 2019 г. и с ноември 2020 г.

Индексът ЛЕОНИА Плюс през декември e -0,68%. Спрямо декември 2019 г. той намалява с 0,09 процентни пункта, а в сравнение с ноември 2020 г. се променя незначително.

 

Последвайте ни в ТЕЛЕГРАМ

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: