Оборотът в „Търговия на дребно" намалява с 1,7% през декември 2020 г.

Оборотът в „Търговия на дребно" намалява с 1,7% през декември 2020 г. Снимка: pikist.com

НСИ публикува предварителни данни за индексите на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ през декември 2020 г.

По предварителни сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ) през декември 2020 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени намалява с 1,7% спрямо предходния месец.

През декември 2020 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, е с 12,0% под равнището на същия месец на предходната година.

Фиг. 1. Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ (2015 = 100)

Месечни изменения

През декември 2020 г. се наблюдава спад на оборота при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 10,4%) и при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 4,8%), докато при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия е отчетено увеличение с 2,5%.

По-съществен спад на оборота в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, е регистриран при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия (с 46,7%), търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки (със 17,7%) и търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет (с 10,8%). 

Фиг. 2. Изменение на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ спрямо предходния месец (Сезонно изгладени)

Годишни изменения

През декември 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. се наблюдава спад на оборота при всички големи групи: търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 27,0%), търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговия с автомобилни горива и смазочни материали (с 10,7%) и търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (със 7,5%).

Значителен спад на оборота в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е регистриран при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия (с 60.2%), и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки (с 15,1%), докато при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет е отчетен 40,1% ръст. 

Фиг. 3. Изменение на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ спрямо съответния месец на предходната година (Календарно изгладени)

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: