Оборотът в „Търговия на дребно“ нараства с 1,2% спрямо предходния месец

Оборотът в „Търговия на дребно“ нараства с 1,2% спрямо предходния месец Снимка: kindpng.com

Националният статистически институт публикува индексите на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ през ноември 2020 година

По предварителни сезонно изгладени данни през ноември 2020 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 1,2% спрямо предходния месец.

В сравнение със същия месец на предходната година, през ноември 2020 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, намалява с 6,4%.

Фиг. 1. Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ (2015 = 100)

Месечни изменения

През ноември 2020 г. спрямо предходния месец се наблюдава увеличение на оборота с 2,6% при търговията на дребно с нехранителни стоки, докато при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали е отбелязано намаление съответно с 1,8% и 0,1%.

В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, по-съществен ръст е отчетен при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет (с 10,0%) и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки (с 5,9%), а по-значителен спад (с 5,3%) е регистриран при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия.

Фиг. 2. Изменение на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ спрямо предходния месец (Сезонно изгладени)

Годишни изменения

През ноември 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали се наблюдава спад на оборота с 15,8% и с 14,4% при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия, докато при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е отчетено увеличение с 2,5%.

По-значителен ръст на оборота в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, е регистриран при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - със 72,0%, и при търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 12,0%. Спад с 25,4%  е отчетен при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия и с 4,1%. при търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника. 

Фиг. 3. Изменение на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ спрямо съответния месец на предходната година (Календарно изгладени)

Още по темата във

facebook