През февруари оборотът в търговията на дребно намалява с 0,5% по данни на НСИ

През февруари оборотът в търговията на дребно намалява с 0,5% по данни на НСИ Снимка: НСИ

Какво показват индексите на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ през февруари 2023 г.

През февруари 2023 г. се наблюдава намаление на оборота с 0,5% спрямо предходния месец по съпоставими цени в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Оборотът в търговията на дребно нараства с 4,3% спрямо февруари 2022 г. въз основа на календарно изгладени данни. 

Фиг. 1. Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ (2015 = 100)

Месечни изменения

През февруари 2023 г. е отчетено понижение на оборота спрямо предходния месец в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали - с 1,8%, докато при търговията на дребно савтомобилни горива и смазочни материали  и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия се наблюдава увеличение съответно с 1,2 и с 0,7%.

В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали намалениее регистрирано при: търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности - с 4,3%, търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 1,4%, и търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки- с 1,1%. Нарастване на оборота се наблюдава при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 2.4%, и търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 2,1%.

Годишни изменения

През февруари 2023 г. в сравнение със същия месец на 2022 г. се наблюдава нарастване на оборота във всички големи групи: търговията на дребно савтомобилни горива и смазочни материали - със 7,3%, търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали - с 4,9%, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия с 2,0%.

В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали съществен ръст е отчетен при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 54,2%. Намаление е регистрирано при търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки- със 7,0%, и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности - с 4,2%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: