Очаква ни свит и несигурен пазар на труда през следващите пет месеца

Очаква ни свит и несигурен пазар на труда през следващите пет месеца Снимка: Българска конфедерация по заетостта

Това показват данните от анкета, проведена от Българската конфедерация по заетостта

Според резултатите от последното прогнозно проучване на пазара на труда на Българската конфедерация по заетостта (БКЗ), което обхваща периода април 2023 г. – септември 2023 г., работодателите в страната споделят най-скромните планове за наемане на служители от началото на изследването през 2021 г. 

Двадесет и седем процента от общо 1099 анкетирани компании планират да увеличат работната сила, което е спад от 16% в сравнение с предишното шестмесечие и с 19% по-малко спрямо същия период на миналата година. Тридесет и шест процента от работодателите очакват да запазят числеността на служителите си, 19% прогнозират да намалят персонала — с пет процента повече спрямо предишния изследван период, а 18% не са сигурни дали ще задържат или освободят служители, като техният дял е нулев през изминалото шестмесечие. 

Така нетният коефициент на заетостта - разликата между работодателите, които планират да намалят работната сила, и тези, които прогнозират да я увеличат, е +8%, или спад от 21 процентни пункта спрямо предишния изследван период и с 32 процентни пункта по-малко в сравнение със същия период на миналата година.

 „Пазарът на труда в България отдавна е подчинен на дисбаланса между търсенето и предлагането на кадри. Икономиката ни в голяма степен разчита на чуждестранните инвестиции, които от няколко години насам постоянно намаляват и поради липсата на необходимите хора. В такава среда eналожително трудовите процеси да се дигитализират, желаещите да се включат в работния процес масово да се преквалифицират според нуждите на работодателите, да се привлекат пасивните групи от нетърсещи работа отчаяни лица и да се реализира целенасочен внос на хора от чужбина. Това са единствените процеси, които трябва да стартираме веднага паралелно с промяната на трудовото законодателство, което да е адекватно на реалността, за да избегнем колапс на трудовия пазар,” казва Надя Василева, председател на БКЗ.

Работодателите в София отново споделят най-оптимистични планове за наемане на служители в периода април 2023 г. – септември 2023 г. с коефициент на заетостта от +72%, което е увеличение с два процентни пункта в сравнение с предишното шестмесечие. Компаниите в Пловдив и Бургас прогнозират скромно разширяване на екипите, като съответно +9% и +8% от работодателите в тези региони планират да наемат нови служители. В Русе и Варна коефициентът на заетост регистрира спад от два процентни пункта и е съответно +3% и +8% за следващото шестмесечие.   

По отношение на дванадесетте индустрии, включени в изследването на БКЗ, прогнозите на секторите „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Строителство” отчитат най-голямото увеличение от пет процентни пункта в сравнение с предишния изследван период, като съответно +10% и +9% от работодателите планират да наемат нови служители. 

С два процентни пункта се увеличават плановете на работодателите в „Публичния и социален сектор“, където коефициентът на заетост е +7%. Работодателите от секторите „Информационни технологии” и „Аутсорсинг”, които имаха най-оптимистични планове за наемане на персонал през предишния изследван период, отчитат по-скромни прогнози за април 2023 г. – септември 2023 г. и коефициент на заетостта от съответно +25% и +9%. 

В секторите „Търговия на едро и дребно”, „Транспорт, складиране и комуникации” и „Селско, горско и рибно стопанство” коефициентът на заетост е съответно +9%, +7% и +3% - спад от един процентен пункт в сравнение с предишното шестмесечие. 

Темпът на наемане на служители в сектор „Електричество, газ и вода” се запазва (+4%), коефициентът на заетост в секторите „Производство” и „Финансови и застрахователни дейности, недвижими имоти и бизнес услуги“ се увеличава с един процентен пункт и достига съответно +11% и +7%, а сектор „Добивна промишленост“ е единственият, който прогнозира отрицателен коефициент на заетост за периода април 2023 г. – септември 2023 г.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: