Оборотът в „Търговия на дребно“ нараства с 1,5% спрямо предходния месец

Оборотът в „Търговия на дребно“ нараства с 1,5% спрямо предходния месец Снимка: www.pikist.com

НСИ публикува данни за индексите на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ през октомври 2020 г.

По предварителни сезонно изгладени данни през октомври 2020 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 1,5% спрямо предходния месец, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

През октомври 2020 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, намалява с 5,3% в сравнение със същия месец на предходната година.

Фиг. 1. Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ (2015 = 100)

Месечни изменения

През октомври 2020 г. се наблюдава увеличение на оборота спрямо предходния месец при търговията на дребно с нехранителни стоки - с 2,8%, при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия се запазва нивото от предходния месец, а при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали е отбелязано намаление с 0,7%.

В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, по-съществено увеличение се наблюдава при: търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки и търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - по 4,9%, и търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 4,3%.

Фиг. 2. Изменение на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ спрямо предходния месец (сезонно изгладени)

Годишни изменения

През октомври 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. се наблюдава спад на оборота при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 16,3%) и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 10,4%), a при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, е отчетено увеличение (с 2,4%).

По-значителен ръст на оборота в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, е регистриран при: търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 57,0%, търговията на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки - с 8,0%, и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 6,5%. Спад е отчетен при: търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 13,5%, и търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 2,3%.

Фиг. 3. Изменение на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ спрямо съответния месец на предходната година (календарно изгладени)

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: