Какво е индивидуалното потребление на населението за 2023 година в ЕС

Какво е индивидуалното потребление на населението за 2023 година в ЕС

През 2023 г. фактическото индивидуално потребление (ФИП) на човек от населението, изразено в стандарти на покупателната способност (СПС), варирамежду държавите - членки на ЕС, от 70 до 138% от средното равнище в EС-27. За България нивото е 27% под средното равнище за ЕС, според експресните оценки за 2023 г.

ФИП се състои от стоки и услуги, действително потребени от домакинствата, независимо дали са закупени и платени директно от домакинствата, от правителството или от нестопански организации. ФИП на човек от населението може да се разглежда като показател за материалното благосъстояние на домакинствата.

Информацията за ФИП е на базата на експресни оценки на паритетите на покупателната способност (ППС) за 2023 г., публикувани на страницата на Евростат. 

Десет държави членки регистрират ФИП на човек от населението над средното за ЕС-27 равнище през 2023 година. Най-високо е в Люксембург (38% над средното за ЕС-27 ниво), Австрия и Нидерландия (и двете със 17%).

Междувременно, седемнадесет държави членки регистрират ФИП на човек от населението под средното равнище за ЕС-27, като най-ниски нива отбелязват Унгария (30% под средното равнище за ЕС-27), България (27%), Словакия и Латвия (и двете с 25%).

Фиг. 1. Индекси на физически обем на ниво ФИП на човек от населението в СПС през 2023 г., EС27_2020 = 100

 

Люксембург и Ирландия отбелязват най-голям брутен вътрешен продукт (БВП) на човек от населението

През 2023 г. БВП на човек от населението в България е 36% под средното ниво за ЕС-27. БВП на човек от населението е основният измерител на икономическата активност и също показва значителни разлики между държавите членки. 

Единадесет държави членки регистрират БВП на човек от населението над средното за ЕС-27 равнище през 2023 година. Най-висок е в Люксембург (139% над средното за ЕС-27), Ирландия (111%)и Нидерландия (30%).Същевременно, най-нисък е в България (36% под средното ниво за ЕС-27), Гърция (33%) и Латвия (29%).

Географска информация

Европейският съюз (ЕС-27) включва: Белгия, България, Чехия, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия, Швеция. 

Обединеното кралство напусна ЕС на 31 януари 2020 година. Информацията за разпространението на европейската статистическа информация е публикувана на сайта на Евростат.

Еврозоната (EЗ-20) включва: Белгия, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Австрия, Португалия, Словения, Словакия, Финландия и Хърватия.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: