С 18,1% са се увеличили разходите на домакинствата през четвъртото тримесечие на 2023 г.

С 18,1% са се увеличили разходите на домакинствата през четвъртото тримесечие на 2023 г. Снимка: Национален статистически институт

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки

Тримесечният общ разход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 2 668 лв. и се увеличава с 18,1% спрямо същия период на предходната година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (29,9%), следвани от разходите за жилище (16,1%), данъци и социални осигуровки (13,1%) и транспорт и съобщения (11,5%).

Фиг. 1. Структура на общия разход на домакинство през четвъртото тримесечие на 2022 и 2023 година

Спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намалява с 1,3 процентни пункта, а делът на разходите за жилище - с 1,6 процентни пункта.Относителният дял на разходите за данъци и социални осигуровки нараства с 1,3 процентни пункта.

Като абсолютни стойности през четвъртото тримесечие на 2023 г. в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва:

 • Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 705 на 798 лв. (с 13,1%);
 • Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 92 на 110 лв. (с 19,9%);
 • Разходите за облекло и обувки нарастват от 84 на 111 лв. (с 32,6%);
 • Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 400 на 429 лв. (със 7,2%);
 • Разходите за здравеопазване нарастват от 149 на 174 лв. (със 17,0%);
 • Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 254 на 306 лв. (с 20,5%);
 • Разходите за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 87 на 
  115 лв. (с 32,9%);
 • Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 267 на 350 лв. (с 31,2%).

 

Потребление на домакинствата

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2023 г. се променя в сравнение със същия период на 2022 г., както следва:

 • Между продуктите, на които нараства потреблението, с най-голямо увеличение са плодовете - от 12,8 на 13,6 кг, зеленчуците - от 17,1 на 17,6 кг, и месото - от 9,6 на 10,1 килограма.
 • Най-голямо намаление има при потреблението на хляб и тестени изделия - от 18,9 на 18,2 кг, и на захар - 1,6 на 1,4 килограма.
 • Без промяна остава потреблението на картофи.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: