Падат лихвите по кредитите и за бизнеса, и за населението

Падат лихвите по кредитите и за бизнеса, и за населението Снимка: pixabay.com

БНБ отбелязва леко нарастване само на цената на потребителските заеми.

Лихвите по кредитите за бизнеса, изтеглени през септември 2020 г., са паднали с над 1 процент до 3,22% в сравнение със същия период на миналата година, сочи статистиката на БНБ. Намалението е за заеми до 1 млн. евро, договорени в лева.

В същото време при договорените в евро има леко повишение от 0,21 на сто до 2,87 процента. Подобна е тенденцията и за големите бизнес кредити – над 1 млн. евро, а стойностите на промените са почти идентични с тези до 1 млн. евро.

Сметките на централната банка показват, че усреднените лихви по потребителските заеми за населението също отбелязват спад. Цената на левовите кредити към септември е 7,87%, като намалението за една година е 0,37%, а в евро – 0,85% до 3,66 процента.

При жилищните кредити в левове средният лихвен процент се понижава с 0,11 процента до 2,87%, а в евро – с 0,10 процента до 3,35%. През септември 2020 г. спрямо август 2020 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се повишава с 0,16%, а по тези в евро – с 0,56%. При жилищните кредити в левове средният лихвен процент спада с 0,02%., а в евро – с 0,31%. Една от причините е сезонното затихване на имотните сделки в началото на есента.

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през септември 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. се понижава с 1,21% до 8,85%, а по кредитите за потребление в евро – с 1,02% до 3,94 процента. През септември 2020 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове спада спрямо септември 2019 г. с 0,31% до 3,08%, а по заемите в евро – с 0,14% до 3,67%.

През септември 2020 г. спрямо същия месец на м.г. средният лихвен процент по кредитите, предоставени чрез кредитни карти извън безлихвения гратисен период, в левове нараства с 0,78% до 20,18%, а в евро намалява с 0,41% до 17,15%.

Средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове през септември 2020 г. спрямо септември 2019 г. се понижава с 0,39%  до 6,92%, а по кредитите за потребление в евро – с 0,86% до 5,92%. При жилищните кредити в левове той спада с 0,42% до 3,27 процента, а в евро – с 0,50% до 4,37%.

Средният лихвен процент по овърдрафта в левове през септември 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. се понижава с 0,22% до 2,66%, а в евро – с 0,32% до 2,28 процента.

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: