Увеличаването на заплатите във ВиК дружествата се подкрепя от МРРБ

Увеличаването на заплатите във ВиК дружествата се подкрепя от МРРБ Снимка: mrrb.government.bg

Министър Петя Аврамова и ръководството на „Български ВиК холдинг“ ЕАД подписаха споразумение с браншовия синдикат за партньорство за решаване на проблеми в отрасъла

На среща с ръководството на Национален браншов синдикат „Водоснабдител“ - КНСБ, и „Български ВиК холдинг“ ЕАД бе подписано споразумение, според което министърът на регионалното развитие и благоустройството, в рамките на компетентността си и при спазване на нормативната уредба, ще си сътрудничи със синдиката за постигане на справедливи възнаграждения на работещите във ВиК дружествата, в които държавата притежава над 50% от капитала. 

В споразумението е посочено, че страните подкрепят необходимостта от увеличение на разходите за труд на работещите във ВиК отрасъла, съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

В срещата участваха също председателят на Управителния съвет на държавната компания Иван Иванов, както и Евгени Йорданов, Мариан Бухов и Красимир Богоев от синдиката.

Подписването на споразумението е породено от задълбочаване на проблемите в отрасъл ВиК поради липса на достатъчно финансови средства в дружествата за покриване на техни инвестиционни и оперативни разходи, включително за работни заплати.

Повишаването на работните заплати на служителите във ВиК дружествата е крайно належащо, тъй като те са близки до минималните за страната, коментира Петя Аврамова.

Страните постигнаха съгласие да си сътрудничат и да полагат усилия за запазване на работните места на работниците и служителите в търговските дружества от отрасъл ВиК.

В споразумението се изразява съгласие бизнес плановете на дружествата от отрасъл ВиК за следващия регулаторен период да бъдат разработени със заложен темп на нарастване на работните възнаграждения с 15% всяка година, за което ще оказват взаимна подкрепа при обосноваването им пред регулаторния орган.

Поет бе ангажимент също за партньорство и диалог за решаването на възникнали проблеми в отрасъла.

 

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: