Скок на смъртните случаи с 34% през второто тримесечие спрямо миналогодишния период

Скок на смъртните случаи с 34% през второто тримесечие спрямо миналогодишния период Снимка: metodistkirken-odense.dk

Това е и най-високата стойност за второто тримесечие през периода 2016 - 2021 г., отчете НСИ

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ): През второто тримесечие на 2021 г. (14-а - 26-а седмица) броят на починалите лица е 33 945, а коефициентът на обща смъртност - 19,8‰. Спрямо същия период на миналата година смъртните случаи се увеличават с 8754, или с 33,8%, а спрямо първото тримесечие на 2021 г. намаляват с 2601, или със 7,1%. Смъртността при мъжете е по-висока (21,4‰) в сравнение с тази при жените (18,3‰).

Най-висока смъртност през второто тримесечие на 2021 г. е регистрирана през 14-тата седмица (5 - 11 април) - 3752, или 28,5 на 1000 души от средногодишното население. Това е и най-високата стойност за второто тримесечие през периода 2016 - 2021 г. Най-малко смъртни случаи през второто тримесечие на 2021 г. има през 24-тата седмица - 1967 лица, или 14,9‰.

През второто тримесечие на периода 2016 - 2021 г. възрастовото разпределение на починалите лица се запазва сравнително еднакво във възрастовите групи до 69 навършени години. Наблюдаваме нарастване на относителния дял на умрелите във възрастовите групи от 70 до 84 години.

Във всички области на страната се наблюдава увеличение на абсолютния брой на умрелите лица през второто тримесечие на 2021 г. спрямо същия период на 2020 г. С най-висок прираст са областите Търговище (56,0%), Ловеч (45,8%), Добрич (45,7%), Пловдив (44,6%) и Русе (43,9%), а с най-нисък - Сливен (10,6%), Видин (12,6%), Ямбол (14,9%), Кюстендил (18,6%) и Габрово (19,7%).

През второто тримесечие на 2021 г. в сравнение с първото тримесечие в двадесет и четири области на страната се наблюдава намаление в броя на умрелите лица. С най-голямо намаление са областите Кюстендил (-21,7%), Бургас (-16,9) и Плевен (-15,8%). В останалите четири области е налице увеличение - Търговище (10,8%), Пловдив (2,8%), Ловеч (1,4%) и Русе (0,2%).

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: