Електронните услуги на АГКК - 30% по-евтини от документите на хартия

Електронните услуги на АГКК - 30% по-евтини от документите на хартия Снимка: mrrb.government.bg

С над 15% повече са заявените по електронен път услуги от Агенцията по геодезия, картография и кадастър тази година в сравнение с миналата

Със 110 000 повече са заявените по електронен път услуги в Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) тази година в сравнение с миналата. Това показват данните на агенцията, което е ръст с над 15%.

Тази година общият брой на подадените заявления за извършване на административни услуги е 628 495, от които 306 017 са подадени през Кадастрално-административната информационна система(КАИС) , а 322 478 – на гише. 

За сравнение, през 2019 г. подадените заявления са били 645 822, от които през КАИС - портала – 196 004, а на гише - 449 818.

Данните са категорични, че тенденцията за увеличаване на подадените по електронен път заявления за услуги продължава. През 2019 г. заявленията, подадени през портала и на гише, са в съотношение 30% към 70%, а през 2020 г. през портала са 49%, а на гише 51%.

Нараства и броят на направените по електронен път справки от кадастралната карта и кадастралните регистри в КАИС - системата на агенцията. От началото на тази година досега са направени 1 968 042 справки по електронен път, а през 2019 г. са били 1 306 960. 

Агенцията предоставя над 25 електронни услуги, като най-търсените сред тях са издаване на скица на поземлени имоти, скица на сгради, схема на самостоятелни обекти и удостоверение за приет проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Предоставяните от АГКК електронни услуги са същите като тези, които гражданите и бизнесът могат да получат на гише и освен че заявяването им по електронен път пести време, са и с 30% по-евтини от документите на хартиен носител. 

Издаването на скица на имот например или схема на самостоятелен обект, заявена на гише и получена на хартия, струва 20 лв., а цената на документа, заявен онлайн и получен в електронен вариант, е 14 лв. Заявената онлайн скица на имот, но получена на хартиен носител, също е на стойност 20 лв.

Дори в момента, при създалата се епидемична обстановка, всички служби на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в страната продължават да работят с обичайното работно време, при стриктно изпълнение на необходимите предпазни мерки за служителите и гражданите.

Освен „на гише“ в службите на АГКК и чрез електронния портал, услуги могат да се заявяват и от инженерите по геодезия – правоспособни лица по кадастър, от общини, служби по земеделие и нотариуси в цялата страна.

Агенцията по геодезия, картография и кадастър продължава работата и по завършването на кадастралната карта на страната. До момента покритието с кадастрална карта и кадастрални регистри на територията на България достига 96,30% или 106,9 хил. кв. км.

Набрана е информация за над 17,6 млн. недвижими имота. Одобрени са кадастрална карта и кадастрални регистри за 1058 населени места, в т.ч. за всички областни градове и 134 общински центъра.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: