Държавните горски предприятия увеличиха приходите си с близо 35 млн. лв.

Държавните горски предприятия увеличиха приходите си с близо 35 млн. лв. Снимка: pixabay.com

Чрез електронната продажба на дървесина

Държавните горски предприятия са увеличили приходите си с близо 35 млн. лв. благодарение на изградената платформа за провеждане на електронни търгове за продажба на дървесина. Допълнителните средства са реализирани от увеличението на първоначално обявената цена на дървесината, която е предложена на търг. 

С платформата работят три от шестте държавни горски предприятия, които продават дървесина, добита от държавните горски територии. Това са Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП), Северозападното държавно предприятие (СЗДП) и Североизточното държавно предприятие(СИДП). 

Общият размер на реализираните приходи от електронни търгове на дървесина надхвърли 146 млн. лв., като само за последната година те са над 60 млн. лв. От пускането в експлоатация на платформата през 2016 г., досега са проведени близо 2500 електронни търга. Средният брой стъпки за наддаване на търг е 28, а най-оспорваният търг е бил с 503 стъпки за наддаване.

Платформата за електронна продажба на дървесина елиминира възможността за предварителни договорки между участниците в търговете, постига се и пълна прозрачност на процеса и значително увеличаване на конкуренцията, тъй като онлайн базираната система позволява на всички регистрирани дървопреработвателни компании от страната да участват в дадено наддаване.

Електронната платформата значително улеснява процеса по регистрация на участниците в търговете, а също така и работата на комисиите по тръжните процедури. За достъп до платформата и участие в наддаването се изисква само първоначална регистрация и квалифициран електронен подпис (КЕП). 

Електронните търгове в платформата са с явно наддаване и се провеждат в реално време през уеб браузър. Участниците могат да наддават в електронния търг навсякъде и по всяко време, което пести време и средства. Цялата документация е изцяло в електронен формат, а системата осигурява висока степен на защита от подмяна и/или загуба на оферти и документи.

Системата автоматично извършва класиране на база най-висока предложена цена, с което значително се намаляват обжалванията на процедурите и се гарантира честността на проведения търг.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: