В информационната система на съдилищата са образувани над 850 000 електронни дела

В информационната система на съдилищата са образувани над 850 000 електронни дела Снимка: is-bg.net

Около 69% от делата са граждански, 28% - наказателни, 3% са търговски, а останалите са фирмени

Общо над 850 000 електронни дела са образувани в Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС). Внушителният брой е достигнат за малко повече от 2 години, след като бе въведе в експлоатация единната централизирана система за управление на съдебни дела. 

За сравнение, проектът, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., предвиждаше до края на 2023 г. в ЕИСС да се образуват не повече от 250 000 дела. Около 69% от делата са граждански, 28% - наказателни, 3% са  търговски, а останалите са фирмени.

В края на септември 2022 г. Върховният касационен съд възобнови работа със системата и в момента с нея работят 153 съдилища с всички налични функционалности. Тя съдържа 19 функционални и 19 системни модула. ЕИСС обхваща районните, окръжните, апелативните, Специализирания наказателен съд (СНС), военните, Апелативния специализиран наказателен (АСНС), Военно-апелативния съд и ВКС. 

След закриването на специализираните съдилища в България (СНС и АСНС), считано от 28.07,2022 г., в ЕИСС успешно продължава разглеждането на образуваните наказателни дела от тези два съда в СГС и САС, според разпоредбите на Закона за съдебната власт.

От м. септември т.г. от ЕИСС се разшири обхвата на документите, които се публикуват за гражданите и адвокатите в ЕПЕП. В момента по делата, разглеждани в ЕИСС се публикува пълния набор от документи по всяко едно дело. 

Резултатите показват, че за деветмесечието на 2022 г. са регистрирани 82% повече документи, 77% повече електронни съдебни актове и 70 на сто повече заседания в сравнение със същия период на миналата година.

От юни 2020 г. до сега са постановени над 2.5 млн. електронни съдебни акта. ЕИСС се ползва активно от над 10 000 потребители, сред които близо 2 000 съдии, над  4 600 съдебни служители, 2 800 съдебни заседатели и над 600 съдебни призовкари. Работата на призовкарите се обезпечава и чрез създаденото мобилно приложение за връчване на книжа, част от ЕИСС.

Единната информационна система на съдилищата осигурява пълна прозрачност, публичност и проследимост при управление на съдебните дела. Тя дава възможност делата да се проследяват в реално време. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: