Пазарът за стоматологични застраховки ще достигне $237,11 млрд.

Пазарът за стоматологични застраховки ще достигне $237,11 млрд.

Размерът на световния пазар на стоматологични застраховки през 2019 г. се оценява на 152,26 млрд. долара и до 2027 г. се очаква да достигне 237,11 млрд. долара, като нараства при комбиниран годишен темп на растеж 10,7% в периода от 2020 г. до 2027 г., сочи проучване на Allied Market Research.

След COVID-19 се очаква продажбите на стоматологични застраховки да намалеят, поради намаляване на разполагаемия доход и намалени потребителски стоматологични разходи в световен мащаб. 
Увеличаването на подкрепата от страна на някои правителства, защитата на стоматологичните застрахователи срещу колебанията в приходите и цените и повишаването на осведомеността за устната хигиена стимулират растежа на пазара на стоматологични застраховки.  

Анализ на пазара на стоматологични застраховки 

По покритие 
Превантивният сегмент доминираше в стоматологичната застрахователна индустрия през 2019 г. и се очаква да запази своите позиции през прогнозния период 

По тип 
Профилактиката се прогнозира като един от най-доходоносните сегменти. 

Топ доставчици на услугата: 
1.Aetna Inc. 
2. AFLAC INCORPORATED 
3.Allianz, Ameritas 
4.AXA 
5. Cigna 
6.Delta Dental 
7.HDFC ERGO Health Insurance Ltd. (Apollo Munich) 
8.MetLife Services and Solutions 
9. LLC  
10. United HealthCare Services, Inc.  

Топ въздействащи фактори 

Повишаване на осведомеността за оралната хигиена 
Повишаването на осведомеността за оралната хигиена като един от важните аспекти на човешкото здраве доведе до огромно търсене на стоматологични услуги.  Поради това търсенето на стоматологични застрахователни услуги също е нараснало, стимулирайки растежа на пазара. Стоматологичната застраховка покрива множество предимства, включително лечение на заболели нерви, отстраняване на зъби, малки хирургични процедури и дрениране на леки орални инфекции.  

Повишаване на държавната подкрепа и инициативи 
С нарастването на подкрепата от страна на няколко правителства нараства и защитата на стоматологичните застрахователи срещу колебанията в приходите и цените, което води и до растеж на стоматологичния застрахователен пазар. В допълнение, нарастването на инициативите и подкрепата в някои страни помага на застрахованите да се възползват от покритията на стоматологичните застраховки с повече алтернативи и персонализирани опции. В Индия например правителството работи по схемата „Аюшман Бхарат“ – една инициатива, която обхваща и стоматологичните застраховки и има за цел да предостави безплатен достъп до медицински услуги, в т.ч. и стоматологични, на голяма чяст от многобройното население в страната. Това е един начин, увеличавайки подкрепата и разширявайки инициативите, правителствата да стимулират растежа и на пазара на стоматологични застраховки.

Внедряване на технологии в предлаганите съществуващи продукти 
Пазарът на стоматологични застраховки има огромна възможност да разшири съществуващата продуктова гама. Застрахователите предоставят услуги с добавена стойност на своите клиенти и разширяват предлагането на продукти и услуги чрез внедряване на технологии за застрахователни покрития. Внедряването на технологии може да спомогне за предотвратяване на застрахователни измами, за фалшиви диагнози и диагностични грешки. Разширяването на съществуващите продукти и услуги и внедряването на технологии се очаква да осигурят доходоносни възможности за доставчиците на стоматологични застраховки през следващите години. 

Анализ на въздействието на COVID-19 
Резкият спад в търсенето на стоматологични лечения по време напандемията COVID-19 засегна и пазара на стоматологични застраховки. Изолацията и прекъсването на бизнеса в световен мащаб, както и наложените мерки, повлияха сериозно на потребителите по отношение използването на стоматологични услуги като контролен преглед, почистване и други, считани преди пандемията за спешни и неподлежащи на отлагане.
 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: