Все повече хора застраховат дома си, заделят между 80 и 150 лв. за имуществена полица

Все повече хора застраховат дома си, заделят между 80 и 150 лв. за имуществена полица Снимка: Асоциация на българските застрахователи

Това показват данните от поредното проучване „Застраховки „Домашно имущество“: нагласи и употреба 2024“, проведено от MoitePari.bg и АБЗ

Проучването „Застраховки „Домашно имущество“: нагласи и употреба 2024“ се проведе за втора поредна година в онлайн среда от MoitePari.bg, съвместно с Асоциация на българските застрахователи (АБЗ). То дава интересен поглед към потребителските нагласи и информираност относно застраховките за дома и по-специално на градското население в активна възраст, какъвто е основният профил на участвалите в проучването. Поредното му провеждане дава възможност да се проследи дали има и каква е промяната в модела на потребление наимуществените застраховки. Сравнението на резултатите откроява редица позитивни тенденции, като повишаване дела на лицата със застраховки за дома и доверието към застрахователите. Сред факторите за позитивното развитие вероятно е и активната информационна политика на АБЗ по темата имуществено застраховане. 

Нараства делът на хората с имуществени застраховки

Цели 66% от анкетираните отговарят положително на въпроса дали имат застраховка на жилището си към момента, като са повечето от тях (88%) са я сключили по своя инициатива. Едва 12% са закупили имотна полица заради изискване на банката, свързана с отпускането на ипотечен кредит. 

Съпоставката на данните от двете проучвания откроява позитивен тренд - делът на хората с имуществена застраховка нараства от 59%  през 2023 г. до 66% през 2024 г. Явно все повече собственици на имоти осъзнават необходимостта от застрахователна защита по отношение на личното си имущество.

Този извод се препотвърждава и чрез резултатите относно мотивите за сключване на имуществена застраховка. Осигуряването на спокойствие и финансова стабилност на семейството е водеща лична причина за закупуване на имотна полица за 65% от анкетираните. Зачестяващите природни бедствия мотивират 8% от потребителите да потърсят застрахователна защита, а 6% посочват като причина достъпните цени на този вид застраховки. 

Хората заделят повече за имуществени застраховки - между 80 и 150 лв. на година

Близо половината от анкетираните (47%) са отговорили, че заделят между 80-150 лв. на година за имуществена застраховка. За сравнение – преди година толкова средства са били готови да отделят 33% от анкетираните. При проучването от 2023 г. преобладаващ (36%) е бил делът на хората с полици за 40-80 лв., а през 2024 г. този дял спада до 21%. Сред възможните обяснения за това позитивно развитие е, че хората се преориентират към оферти, предлагащи по-пълноценно застрахователно покритие.

Между 150-300 лв. годишно (13-25 лв. месечно) заделят 22% от анкетираните, подобен е бил делът и през 2023 г. 

Все повече хора разчитат на съвет от застраховател при избор на полица за дома

Изборът на застраховка при половината от анкетираните (50%) е въз основа на препоръка от застраховател (застрахователно дружество/брокер/агент). Интересното е, че по този показател също има нарастване спрямо проучването през 2023 г., когато по-малка част от анкетираните - 36% - са разчитали на застраховател при избор на полица. Този позитивен тренд би могъл да се приеме и като индикатор за повишено доверие на потребителите. На собствена преценка и проучване разчитат 15% от анкетираните, а 9% - на препоръка от близък човек. 

Пропуква се митът „Застрахователните компании не изплащат обезщетения“

Тази нагласа е сред особено устойчивите в публичното съзнание, въпреки обективните данни, които доказват несъстоятелността й. Затова като особено позитивни могат да се приемат данните от проучването през 2024 – те очертават ясна тенденция за преодоляване това негативно вярване и за увеличаване на нивото на доверие към застрахователните компании.

Ако през 2023 г. 27% от анкетираните са без имуществена застраховка, защото не вярват, че ще получат обезщетение при реализиран риск по полицата, то през 2024 г. този дял намалява до 15%. 

Близо половината от анкетираните са завеждали застрахователни претенции по застраховките си (48%), като близо 90% от тях са получили обезщетение. Данните от година по-рано са сходни, т.е. няма значителна промяна в тази област. 

Информираността на потребителите стои като актуален проблем

Мнозинството потребители (72%) считат, че са наясно с детайлите в своята полица за дома. Но въпреки това, информираността на потребителите относно условията по имуществените им застраховки остава като проблемна зона – близо 1/3 от анкетираните са донякъде запознати с условията (25%) или не са запознати (3%). 

Недостатъчната потребителската информираност е една от причините хората да не застраховат домовете си. Сред водещите три причини за липсата на имуществена полица е именно затруднението при избор на подходяща застраховка - 15% от анкетираните

Защо потребителите не сключват имуществена застраховка?

Ако се изключи логичната причина, а именно липсата на собствен имот (31%), на предна позиция с 16% от анкетираните излиза „надеждата, че нищо няма да се случи“ като обосновка на липсата на полица за дома. На практика се оказва, че немалка част от хората разчитат на късмета си – нагласа, която е обезпокоителна, особено на фона на зачестяващите природни бедствия.

Трудностите при избор на подходяща застраховка –причинени било от липса на информация, или от сложната ориентация сред многобройните пазарни предложения – са причина 15% от хората да не сключват застраховка. Също толкова от анкетираните (15%) нямат полица, защото не вярват, че застрахователната компания ще изплати обезщетение, ако се случи нещо. 

Профил на участниците в проучването:

  • Жени - 58%
  • Възраст:  между 35-54 г.– 63%;
  • Живеят в столицата или голям град - 58%
  • С брутен месечен доход между 1000-3000 лв. - 38%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: