Пазарът за данни и бизнес анализи ще достигне над $420 млрд.

Пазарът за данни и бизнес анализи ще достигне над $420 млрд.

Размерът на глобалния пазар за данни и бизнес анализи се оценява на 193,14 млрд. долара през 2019 г. и се очаква до 2027 г. да достигне 420,98 млрд. долара, нараствайки при комбиниран годишен темп на растеж 10,9% в периода от 2020 до 2027 г., според анализ на Allied Market Research.

Анализът на данни помага на организациите да управляват, обработват и рационализират големи масиви от информация в реално време, както и подобрява способността им да вземат обмислени решения. Основната цел на "големите данни" и на бизнес анализите е да помогнат на компаниите да разбират по-добре своите клиенти и да стеснят целевата си аудитория, подобрявайки маркетинговите си кампании.

Ускореното внедряване на софтуер за анализ от различни организации, за да се осигури подобрено и бързо вземане на решения и конкурентно предимство чрез анализ и своевременно действие върху информацията, значително допринася за растежа на глобалния пазар за бизнес анализи. Увеличаването на търсенето на софтуери за анализ на данни, подобни на Cloud, сред малките и средните предприятия,  влияе положително върху растежа на пазара. 

Очаква се обаче високите разходи за внедряване на технологии и липсата на квалифицирана работна ръка да попречат на растежа на пазара. Очаква се увеличаването на нуждата от по-добро анализиране на бизнес плановете и нововъзникващите тенденции и анализите на социалните медии да предоставят възможности за разширяване на пазара през прогнозния период. 

Топ достчици на услугата:

1.Amazon Web Services

2.Fair Isaac Corporation

3.IBM Corporation

4.Microsoft Corporation

5.Oracle Corporation

6.Hewlett Packard Enterprise Development LP

7. SAP SE

8. SAS Institute Inc.

9.TIBCO Software Inc.

10.Teradata Corporation.

Анализ на пазара

Сегментът за анализ на клиенти доминираше през 2019 г.  и се очаква да запази своето превъзходство през прогнозния период. Нарастването на конкуренцията сред ключовите дистрибутори, с цял осигуряване на по-добри отзиви от клиентите подхранва растежа на този сегмент. Очаква се обаче сегментът за анализ на рисковете и ползите да расте с най-висок темп през прогнозния период, поради увеличаване на сложността на бизнес процесите и ръст в автоматизацията им.

По региони

В регионален план през 2019 г. пазарът на големи данни и бизнес анализ е доминиран от Северна Америка и се очаква тенденцията да се задържи през прогнозния период. Това се дължи на разпространението на смартфоните, както и на други смарт преносими устройства. Очаква се обаче Азиатско-Тихоокеанският регион да покаже значителен ръст през прогнозния период поради огромния обем данни, генерирани с бързата цифровизация и нарастването на използването на електронни устройства и мрежи.

Топ въздействащи фактори 

Възникващи тенденции като анализ на социалните медии 

Анализът на големи данни е много търсен, тъй като организациите се стремят да използват информационни активи за подобряване на взаимоотношенията с клиентите, бизнес резултатите си и своята оперативната ефективност. По-голямото предизвикателство сега е да се следят променящите се изисквания и очаквания на нарастващия брой потребители.

Новите тенденции в анализа на данни, като анализ на социалните медии и текстови анализи, се очаква да създадат множество възможности за пазара. Много организации са избрали социалните медии като свой ключов източник за различни видове рекламни кампании, промоции на продукти и събития, тъй като се оказва, че са по-ефективни от традиционния начин на реклама. В допълнение, увеличаването на използването на мобилни телефони и таблети с достъп до интернет, съчетано с непрекъснато нарастващия обем на потребителите в социалните медийни платформи, подхранва растежа на анализа на социалните медии.

Увеличаване на нуждата от прозрения за бизнес планиране 

Непрекъснато нарастващата конкуренция сред предприятията ги подтиква да внедрят анализите на данни, за да подобрят работата си. Увеличаването на нуждата от анализи и бизнес планиране се очаква да осигури доходоносни възможности за разширяване на пазара, тъй като софтуерът за анализ на данни дава възможност на организациите да изучават факторите, които влияят върху резултатите и предоставя оптимизиране на решенията. 

Анализ на въздействието на COVID-19

Пазарът на големи данни и бизнес анализ е свидетел на значителен ръст през последните няколко години. Въпреки това, през 2020 г. поради избухването на пандемията COVID-19, се очаква пазарът да покаже внезапен спад. Това се дължи на прилагането на извънредно положение от правителствата в повечето страни и спирането на пътуванията, за да се предотврати предаването на вируса. Пазарът за данни и бизнес анализи се очаква да процъфти през следващите години след възстановяването от пандемията COVID-19. 

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: