Държавен фонд „Земеделие” отпуска 5 млн. лв. за застраховки

Държавен фонд „Земеделие” отпуска 5 млн. лв. за застраховки Снимка: pixabay

Поради зачестилите неблагоприятни климатични условия през последните години, зърнените култури за първи път влизат в обхвата на схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ реши фермерите да получат 5 млн. лв. за 2021 г. по тази схема.

По предложение на бранша Министерство на земеделието, храните и горите пренотифицира пред ЕК държавната помощ, като включи в нея културите: пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица.

Бенефициери на помощта могат да бъдат земеделски стопани, отглеждащи:
  - овощни култури над 0,5 ха при срок на експлоатация на насажденията под 20 години;
  - зеленчукови култури, отглеждани в оранжерии над 0,1 ха;
  - зеленчукови култури над 0,3 ха;
  - етерично-маслени култури над 0,5 ха;
  - тютюн над 0,1 ха - зърнени култури над 3 ха;
 - маслодайни култури над 3 ха.

Земеделските стопани, отглеждащи зърнени и маслодайни култури, се подпомагат за първите 2000 ха от площите си.

Максималният размер на подкрепата за един стопанин, който отглежда овощни, зеленчукови, етерично-маслени култури и тютюн, е до 65% от стойността на застрахователната премия. Сумата за подпомагане e до 195 лв./ха при размер на застрахователната премия от 300 лв./ха. 

Фермерите, които застраховат зърнени (пшеница, ечемик и царевица) и маслодайни култури (слънчоглед и рапица), могат да получат до 35% от стойността на застрахователната премия. Размерът на подпомагане е до 21 лв./ха при размер на застраховката от 60 лв./ха.

Предстои да бъдат изготвени указания за кандидатстване.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: