Хора-киборги: какъв ще бъде човекът през 2030 г.

Хора-киборги: какъв ще бъде човекът през 2030 г. Снимка: sdecoret / Shutterstock

Френската компания L'Atelier, специализирана в прогнози, анализира възможностите на съвременните технологии и вероятната им траектория на развитие, както и контекста, в който те биха могли да съществуват през 2030 г.

Подобряване на човешките способности

През цялата история хората непрекъснато разработват технологии, които улесняват живота им и помагат за преодоляване на физиологичните ограничения. А последните постижения в биотехнологиите, химията, физиката, биоинформатиката, медицината и компютърните науки ни помагат да създадем ново поколение устройства, които подобряват човешките способности. Машините стават наистина интуитивно понятни и естествено продължение на мислите, чувствата и движенията.

Представете си невроинтерфейс, който улавя невронните сигнали в тялото за управление с устройства, намиращи се извън организма. Или носимо устройство, което вместо да чете данни от мозъка, "пише" директно в него, предлагайки възможности за прилагане на невромодулация за подобряване на хроничните състояния.

Такива технологии значително разширяват съществуващите възможности, като създават нови сетивни, физически, умствени и емоционални способности - от аугментация до интерфейси мозък-машина.

Драйвъри и тенденции

Практиката на аугментация с биологични материали и протези вече е в ход. Козметичната хирургия и интелигентните носими устройства станаха нормални явления в обществото. Разширяването на свързаните устройства и развитието на синтетичната биология са следващите стъпки в разширяването на човешките способности.

Взаимодействието на всичко в света става все по-тясно: хората, устройствата, инфраструктурата ще бъдат все по-силно преплетени чрез мрежовата архитектура на loT, както и чрез 5G и 6G мрежите.

През следващото десетилетие ще започне използването на по-сложни технологии, подобряващи човешките възможности. Аудио импланти ще подобряват слуха или ще превеждат речта на различни езици. Обонятелни импланти ще използват мек електрически стимул за усилване на преживените емоции от миризми или предупреждение за опасности като изтичане на газ, дим или пожар. Неинвазивните носими устройства ще комуникират директно с нашия мозък и клетки.

Имплантируемите интерфейси мозък-машина ще позволят на хората мигновено да взаимодействат с устройствата. Например, невропротезирането може да позволи на човек да движи протезата на ръката със същата лекота, както биологичния крайник.

Специални чипове могат да променят количеството и естеството на информацията, съхранявана в нашия мозък. А дигитализирането на паметта, записването и запазването на всеки момент от живота на човека, може да направи фундаментални промени в начина, по който възприемаме реалността и собствената си личност.

Някои технологии могат да помогнат да се избегне стареенето, а възможно, дори смъртта.

Предизвикателства и възможности

Имплантите могат значително да разширят разбирането за това как човешкото тяло функционира, както и да ни научат да управляваме тези процеси. Това ще позволи създаването на персонализирани продукти и услуги - от застраховки и финансови консултации, методи на лечение до рекламни съобщения. Такива технологии    , като импланти за контрол на емоциите напривер, ще позволят на хората да избират какви емоции искат или не искат да изпитват. Новите визуални възможности също биха довели до нови форми на взаимодействие.

Всички тези разработки и процеси ще доведат до масово събиране, обработка, обмен и анализ на информация, което ще повдигне въпроса за управлението и притежаването на данни на ново ниво. Може дори да се появят нови социални конструкции и да се изострят съществуващите социални неравенства.

Бъдещи перспективи

В следващото десетилетие вероятно ще се наблюдава ускорен поврат към цифровизация от страна на природните науки и науките за живота, в голяма степен в резултат на опитите за увеличаване на човешкия потенциал, особено в условия на бързи промени в околната среда.

Поради намаляване на разходите, обхватът на прилагане на нови технологии, подобряващи човека, ще се разширява. В процеса на развитие технологиите също ще бъдат по-малко инвазивни. През следващото десетилетие ще се появят първите признаци на ерата на трансхуманизма, тъй като броят на желаещите да променят физиологията и живота си непрекъснато ще се увеличава.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: