Индексът на строителната продукция през март нараства с 1,2%

Индексът на строителната продукция през март нараства с 1,2% Снимка: pikist.com

НСИ публикува индексите на строителната продукция през март 2021 г.

По предварителни данни през март 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1,2% над равнището от предходния месец.

Календарно изгладените данни показват увеличение от 11,2% на строителната продукция през март 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г.

Фиг. 1. Индекси на строителната продукция (2015 = 100) 

Месечни изменения

През март 2021 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство се увеличава с 4,2%, докато от сградното строителство намалява с 1,1%.

Фиг. 2. Изменение на индексите на строителната продукция спрямо предходния месец (сезонно изгладени, 2015 = 100)

Годишни изменения

На годишна база повишението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през март 2021 г. се определя от положителния темп при гражданското/инженерното строителство, където увеличението е с 15,5%, а при сградното строителство - с 8,0%.

Фиг. 3. Изменение на индексите на строителната продукция спрямо съответния месец на предходната година (календарно изгладени, 2015= 100)


 

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: