През февруари оборотът в „Търговия на дребно“ нараства с 3,0%

През февруари оборотът в „Търговия на дребно“ нараства с 3,0% Снимка: pikist.com

НСИ публикува предварителни данни за индексите на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ през февруари 2021 г.

По предварителни сезонно изгладени данни през февруари 2021 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 3,0% спрямо предходния месец.

През февруари 2021 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, е с 0,5% под равнището на същия месец на предходната година.

Фиг. 1. Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ (2015 = 100)

Месечни изменения

През февруари 2021 г. се наблюдава нарастване на оборота при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (със 7,4%) и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 4,7%). Намаление е отчетено при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 0,2%).

Значителен ръст на оборота в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, е регистриран при: търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 44,8%, търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 9,5%, и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 8,6%.

Фиг. 2. Изменение на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ спрямо предходния месец (сезонно изгладени)

Годишни изменения

През февруари 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. е отчетен спад на оборота при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 15,1%) и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 0,6%), докато при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, е отчетено увеличение (с 4,7%).

По-съществен ръст на оборота в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, е регистриран при: търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 33,3%, търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 9,4%, и търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 4,0%. Намаление се наблюдава при търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 1,4%.

Фиг. 3. Изменение на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ спрямо съответния месец на предходната година (календарно изгладени)

 

 

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: