През януари оборотът в раздел „Търговия на дребно“ нараства с 1,8%

През януари оборотът в раздел „Търговия на дребно“ нараства с 1,8% Снимка: pxfuel.com

НСИ публикува предварителни данни за индексите на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ през януари 2021 г.

По предварителни сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ) през януари 2021 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 1,8% спрямо предходния месец.

През януари 2021 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, е с 3,9% под равнището на същия месец на предходната година.

Фиг. 1. Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“  (2015 = 100)

Месечни изменения

През януари 2021 г. се наблюдава нарастване на оборота при всички основни групи: търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (със 7,1%), търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 3,6%) и търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 1,0%).

По-съществен ръст на оборота в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, е регистриран при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 37,0%, търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 5,8%, и търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 3,8%. Значителен спад е отчетен при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 15,4%.

Фиг. 2. Изменение на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ спрямо предходния месец (сезонно изгладени)

Годишни изменения

През януари 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. се наблюдава спад на оборота при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 21,8%) и търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговия с автомобилни горива и смазочни материали (с 1,9%), докато при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия е отчетено увеличение (с 2,2%).

Значително намаление на оборота в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, е регистрирано при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 27,3%, и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 8,7%. Съществен ръст се наблюдава при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 23,5%. 

Фиг. 3. Изменение на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ спрямо съответния месец на предходната година (календарно изгладени)

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: