Министър Ананиев предаде за събиране от НАП партийните субсидии

Министър Ананиев предаде за събиране от НАП партийните субсидии Снимка: МФ

Министерството на финансите оповести партиите, които не са възстановили в срок надплатените партийни субсидии, а министър Кирил Ананиев изпрати писмо до директора на Националната агенция за приходите за предприемане на съответните действия за събиране на задълженията.

„В изпълнение на § 5, ал. 1 и ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на влезлия в сила на 25.06.2019 г. Закон за изменение на Закона за политическите партии  Министерството на финансите преизчисли годишната държавна субсидия, отпусната на политическите партии и коалиции за периода от 26 май 2016 г. до влизането в сила на закона. Средствата, които следваше да бъдат възстановени от политическите партии, възлизаха в общ размер на 14,464 млн. лева, се казва в съобщението, публикувано на интернет страницата на МФ.

Става въпрос за надплатени на партиите субсидии, които не им се полагат и са изплащани по 13,23 лв. на глас вместо законово установените 11 лв. 

С най-голямо задължение е „Демократи за силна България“ с дължими 47 078 лв., следвана от „България на гражданите“ с 38 223 лв., „Атака“ – 30 859 лв., и др.

Доброволно възстановените средства от политическите партии до посочения в закона срок 31 януари 2021 г. са в размер на 8,349 млн. лв., а възстановените към 31 декември 2020 г. суми за сметка на субсидията 5,903 млн. лева.

Към 1 февруари 2021 г. (първия следващ присъствен ден след 31 януари 2021 г.) не са възстановени по сметка на централния бюджет средства в размер на 211 995 лв. от 16 политически партии. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: