Кметове на малки населени места поискаха гаранции за бюджетни средства

Кметове на малки населени места поискаха гаранции за бюджетни средства

Държавата ще възобнови дебата за финансирането на общините.

Кметове поискаха законодателни гаранции за бюджетните средства за малките населени места, както и да се предвиди административна отговорност за кмета на голямата община, ако не предоставя паричен ресурс на малките кметства. Представители на Националното сдружение на кметовете на кметства в Република България се срещнаха с финансовия министър Кирил Ананиев и настояха за промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация, съобщи пресцентърът на Министерството на финансите.

На срещата министър Ананиев припомни, че общините, като юридически лица, имат право на собственост и имат самостоятелен бюджет, тези им правомощия ги определят като самостоятелни териториални единици, които в своята дейност се ръководят от закона, решенията на общинския съвет и решенията на населението. Той подчерта, че според философията на децентрализацията на местното самоуправление, ролята на централната власт е да подпомага нормалната дейност на общините чрез субсидиране от бюджета на специфични, делегирани от държавата дейности.

Министър Ананиев пое ангажимент да обсъди с председателите на комисиите по бюджет и финанси и по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление – Менда Стоянова и Искрен Веселинов – създаването на работна група, която да съживи работата по законопроекта, да обсъди и да направи предложения, които да се разгледат и гласуват от народните представители. 

Към момента, на база постъпилите становища по законопроекта, може да се направи изводът, че няма единно мнение по така разработения законопроект между Националното сдружение на общините в Република България и Националното сдружение на кметовете на кметства в Република България, съобщават от финансовото министерство.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: