Активите на инвестиционните фондове в България растат с 36% за година

Активите на инвестиционните фондове в България растат с 36% за година Снимка: pixabay.com

За една година броят на фондовете се увеличил с 312 и към 31 декември достига 1 407

Активите на инвестиционните фондове, работещи в България, са нараснали за една година с впечатляващите 36,2%. Те възлизат на 5,887 млрд. лева, а растежът се равнява на 1,565 млрд. лева. Данните са от актуалната статистика на Българската народна банка (БНБ) към края на декември 2020 г.

Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове в края на миналата година е 5%, а година по-рано е бил 3,6% от БВП.

За една година броят на инвестиционните фондове се е увеличил с 312 и към 31 декември достига 1407.

Размер и структура на активите

Към края на декември активите на местните инвестиционни фондове са 1,785 млрд. лева, а преди година са били с 4,3% (743 млн. лева) по-малко.

Към края на четвърто тримесечие активите на фондовете в акции се увеличават с 55,5 млн. лева (8,4%) до 713,1 млн. лева, а тези на балансираните фондове, фондовете, инвестиращи в недвижими имоти и други растат с 4,2% (14,4 млн. лева) до 354,9 млн. лева.

Средствата в облигации, управлявани от фондовете,  нарастват на годишна база с 4,4 млн. лева (0,6%) до 717,4 млн. лева към декември 2020 г.

Структура по видове според инвестиционната политика

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, за една година вложенията в акции и други форми на собственост се увеличават с 13,3% (92,6 млн. лева) до 789,2 млн. лева, депозитите намаляват с 16,1% (33,9 млн. лева) до 176,7 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, нарастват с 4,5% (26,8 млн. лева) до 629,6 млн. лева.

В централната банка изчисляват, че в края на декември най-големи относителни дялове в общата стойност на активите имат акциите и другите форми на собственост (44,2%), следвани от ценните книжа, различни от акции (35,3%) и депозити (9,9%), при съответно 40,7%, 35,2% и 12,3% към края на декември 2019 г.

Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на декември 2020 г. са застрахователните компании и пенсионните фондове (78,3%) и домакинствата (16,1%). Към края на декември 2019 г. относителните дялове на двата сектора са съответно 71,4% и 20,4%.

В БНБ пресмятат, че в края на миналата година най-големите относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са на домакинствата (40,7%), на застрахователните компании и пенсионните фондове (32,8%), а на други ПФИ се падат 9,2%.

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: