Безвъзмездна финансова помощ до 37,5 млн. евро за инвестиции

Безвъзмездна финансова помощ до 37,5 млн. евро за инвестиции Снимка: pixabay.com

От началото на годината са сертифицирани 25 проекта за близо 750 млн. лв. и 3492 нови работни места

Промени в програмата за антикризисни мерки за предотвратяване на негативните ефекти от падемията върху икономиката ни целят създаване на допълнителни възможности за подкрепа на инвеститори, изпълняващи значими за икономиката проекти, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). Това става с изменението на правилника за прилагане на закона. Мярката дава възможност за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ до 37,5 млн. евро в зависимост от размера на инвестицията и при спазване на правилата за държавни помощи на ЕС. Мярката ще се прилага само за стратегически инвеститори – приоритетни инвеститори по ЗНИ. Също така се  предвиждат облекчаване на административни процедури по промяна в обстоятелства по сертифицирани проекти, по заявяване на насърчителни меркии, както и образци на документи в помощ на сертифицираните инвеститори.

Планирани са и допълнителни средства за прилагане на финансови насърчителни мерки по Закона за насърчаване на инвестициите в бюджета на Министерството на икономиката.

С постановление от 6 август 2020 г. МС одобри допълнителни 7,5 млн. лв. по бюджета на МИ. Ефектът от мярката ще бъде публична инвестиция в размер на 16,5 млн. лв. от настоящия момент до края на годината, с която ще бъдат финансирани изграждането на  публична инфраструктура, както и разходи за обучение и осигуровки за новоназначени служители, което има значим антикризисен ефект.

С оглед подкрепа на инвеститорите, с увеличения финансов ресурс в момента се разглеждат постъпили искания за прилагане на финансовите насърчителни мерки по ЗНИ и се подготвят пакети документи за одобряване от  МС на проекти на договори и отпускане на средства от бюджета на МИ.

Сключени са договори с три дружества за прилагане на финансовите насърчителни мерки по ЗНИ - „Язаки България“, „Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ и „БТЛ Индъстрийз“. По проектите на тези дружества се разкриват  общо 1095 работни места.

С решения на МС е одобрено сключването на договори за прилагане на финансови насърчителни мерки по ЗНИ за изпълнението на няколко инвестиционни проекта, като например два проекта на община Марица, област Пловдив, на община Шумен и още няколко фирми от София, Кнежа, Ловеч и др.

В изпълнение на решение на МС бяха сключени 9 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за заетост по сертифицирани проекти по ЗНИ  за частично възстановяване на осигурителни и здравни вноски.

До 25.11.2020 г. са постъпили още искания за плащане, които се разглеждат, а разплащанията ще бъдат извършени в рамките на 2020 г.

От началото на 2020 г. по ЗНИ са сертифицирани общо 25 проекта, с планиран обем на инвестициите близо 750 млн. лв. и 3492 нови работни места. От тези проекти 15 са във високотехнологични производства и услуги. В процес на сертифициране са и други проекти в преработващата промишленост.

За сравнение, през 2019 г. са сертифицирани 31 проекта (12 от тях във високотехнологични производства и услуги) с планиран обем на инвестициите 420,5 млн. лв. и 2911 нови работни места.

Българската агенция за инвестиции (БАИ) съсредоточи усилията си върху изпълнение на мерки, насочени към насърчаване на икономическата активност и инвестициите на предприятията в условията на криза и преодоляване на затрудненията, породени от пандемията, както и в създаването на допълнителни възможности за подкрепа на инвеститори, изпълняващи значими за икономиката проекти, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: