Ново поколение граждански лидери в България

Ново поколение граждански лидери в България Снимка: Pixabay

Проектът „Инициатива за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери“ се реализира с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България, който е на обща стойност 15 500 000 евро, предоставени изцяло от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Програмата ще функционира до 2024 г. и ще допринася за постигане на „Укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“, съобщава на своя сайт Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ).

Екипът на Фондация „Работилница за граждански инициативи" има близо 20-годишен опит в предоставянето на услуги за развитие на капацитета на гражданските организации.

Проектът ще осигури на 60 млади лидери от НПО знания и умения да работят ефективно в среда на свиващо се пространство за гражданското общество и ограничени ресурси. Програмата ще бъде осъществена чрез групови обучения, уебинари, онлайн консултации и продължаващо наставничество в хода на проекта.

Тя ще спомогне за развиване на силни аналитични умения при решаването на глобални проблеми, причина за обедняване и маргинализация на някои социални групи. Представителите на НПО ще се обучат как да компенсират негативните тенденции на свиващо се гражданско общество и да насърчават създаване на нов социален капитал. Те ще имат за задача да разработят планове за набиране на средства. Обучаващите се ще бъдат включени в разработването на стратегически планове за комуникация, включително със задачата за изграждане на коалиции с различни заинтересовани страни.

Ще бъдат формирани мултикултурни работни екипи, включващи представители на етнически, религиозни и други малцинства и насърчаващи разбирането на гледната точка на „другия". Най-малко 25% от обучаемите ще бъдат от малцинства, балансът на половете също ще се наблюдава. Програмата за обучение ще съдейства и за правилното обществено говорене, ефективното оформяне на посланията за достигане до сърцата и умовете на различни аудитории, и за обсъждане на уменията. Програмата за интерактивно обучение ще създаде пространство за овластяване на новите лидери от следващо поколение организации на гражданското общество в България.

Фондация „Работилница за граждански инициативи“ насърчава различни общности – географски, професионални или по интереси, да поемат отговорност и да работят активно за социално развитие, като използват пълноценно местните ресурси.  

Последвайте ни в ТЕЛЕГРАМ

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: