Стартира процедура за оборотен капитал в подкрепа на малки предприятия

Стартира процедура за оборотен капитал в подкрепа на малки предприятия Снимка: mi.government.bg

Стартира процедура за над 78 млн. лв. за оборотен капитал в подкрепа на малки предприятия с оборот над 500 000 лв. по ОПИК

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 стартира днес процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 78 233 200  лв., като 66 498 220 лева са от Европейския фонд за регионално развитие и 11 734 980 лева национално съфинансиране, съобщиха от пресцентъра на Министерство на икономиката.

Министърът на икономиката Лъчезар Борисов коментира, че целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. 

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са регистрирани преди 01.01.2019 г. и са извършвали стопанска дейност през 2018 г. и 2019 г. и имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност,  отговарят на изискванията за малко предприятие съгласно Закона за малките и средните предприятия.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 15.03.2021 г. Подаването на проектното предложение се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на опростен уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез ИСУН 2020.

Икономическият министър изтъкна още, че над 700 млн. лв., част от антикризисния пакет, изпълняван от Министерството на икономиката, вече са достигнали до българските предприятия. Те са по процедурите за микро- и малки предприятия, за транспортния сектор, за МСП от туристическия сектор, както и по съвместната процедура с НАП, по която изплащането на средства продължава.

„Договорени са още 300 млн. лв. по процедурите в подкрепа на средни предприятия и за подобряване на производствения капацитет в МСП, по които вече тече сключване на административните договори и след отчитане се преминава към плащане на целия размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проектите“, допълни той. Борисов подчерта, че по мерките в подкрепа на бизнеса чрез ББР над 325 млн. лв. са гарантираните вече кредити по двете гаранционни програми на банката.