Скандални уволнения и назначения в Патентното ведомство

Скандални уволнения и назначения в Патентното ведомство

Таня Найденова, която бе освободена от поста председател на Патентно ведомство, дни наред не е била на работното си място, като е заявила, че е в чужбина, без да е в отпуск или командировка

След встъпването в длъжност на служебното правителство, дни наред председателят на Патентното ведомствоТаня Найденова не е посещавала работното си място, като пред колегите си е заявила, че е в чужбина. Справка от Министерството на икономиката и индустрията показва, че в този период тя не е имала нито подписано разрешение за използване на платен годишен отпуск, нито е била в командировка. Това на практика означава, че тя еднолично е взела решение да не се явява на служебното си място, с което е блокирала дейността на Патентното ведомство. 

Новият председател на ведомството проф. Владя Борисова в момента е възложила анализ на състоянието на институцията. Към момента той показва, че за 2 месеца управление на Таня Найденова, общият брой на дните ѝ в командировка са 16 или близо един календарен месец ако се сметнат съботите и неделите. Общата стойност на тези командировки възлизат на 11 394 лв. Председателят на Патентното ведомство е надвишила полагащите ѝ се разходи за командировки с близо 7 хил. лв. за този кратък период на управление (най-вероятно, за да се ползва най-висока класа на самолетни билети и хотелско настаняване). 

Във ведомството е назначено лице, което е било освободено в миналото поради компроментирана експертиза, на което е възложено да ръководи дирекцията, занимаваща се с обществените поръчки. Една от първите подписани заповеди от Таня Найденова, като председател на Патентното ведомство, е била за освобождаване на главния секретар на институцията. Друга кадрова промяна е понижаването в длъжност на директор с над 10 години стаж, като държавен служител във ведомството.

От миналата седмица за председател на Патентно ведомство е назначена Владя Борисова. Тя е един от най-младите професори в България. Експерт е към Световната организация за интелектуална собственост и вице-президент към работните органи на организацията. Има дългосрочни специализации по интелектуална собственост в Queen Mary Intellectual Property Research Institute of London и в Университета в Лил, Франция. Консултант е на Международната търговска камара. Била е ръководител на катедра в УНСС, директор на Института по право, икономика и интелектуална собственост към СУ и преподава в Софийския университет „Свети Климент Охридски“. 

През 2021 г., е назначена за председател на Патентното ведомство. За около година и половина тя успява да покаже редица успехи в своята работа. 

Въпреки резултатите, проф. Борисова е била освободена от поста преди 2 месеца. В периода на своето управление на институцията тя нито веднъж не е била викана от предходния министър на икономиката и индустрията за обсъждане на приоритетите в работата на Патентното ведомство на Република България. Сменена е без предизвестие и мотиви, като на нейно място е била назначена Таня Найденова – която до този момент е била член на Съвета на директорите на Държавната консолидационна компания. 

С цел приемственост и надграждане на добрите резултати проф. Борисова отново поема ръководството на Патентното ведомство. Връщайки се в институцията тя е амбицирана да надгради добрите инициативи и да работи за разширяване на международното сътрудничество.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: