1 млрд. лв. тръгват към българските предприемачи чрез дялови инструменти

1 млрд. лв. тръгват към българските предприемачи чрез дялови инструменти Снимка: Министерство на иновациите и растежа

Ще бъдат отворени и 7 процедури за фирмите за над 1,2 млрд. лв. в първите 6 месеца на тази година

За първи път в България се осигурява такъв сериозен ресурс от около 1 млрд. лв. под формата на дялови финансови инструменти за българските предприемачи. Това заявиизпълнителният директор на Българската фондова борса доц. д-р Маню Моравенов в съвместното предаване на Министерство на иновациите и растежа (МИР) и радиоверига „Фокус“.

От Министерството уточниха, че дяловите инструменти са по следните направления: 550 млн. лв. по новата Програма конкурентоспособност и иновации в предприятията (ПКИП), които ще стигнат до бизнеса през Фонда на фондовете; 120 млн. лв. по новата Програма за научни изследвания и иновации (ПНИИДИТ) за подкрепа на предприемачите в страната за повече научни разработки в бизнеса; по Плана за възстановяване - 360 млн. лв., управлявани от Европейския инвестиционен фонд, с който вече е подписано Споразумение.

Относно новия инвестиционен инструмент между фондовата борса, ББР, чийто принципал е министърът на иновациите и растежа и частни инвеститори, Моравенов каза, че трите институции са обединили своите усилия. Целта е да подпомогнат малките и средни компании, които искат да набират капитал, да го направят през пазар beam на БФБ. Това е борсовият пазар за растеж на МСП, създаден по европейска регулация. Той дава възможност на по-малки компании при облекчени условия и с по-малка административна тежест да имат достъп до възможностите за финансиране през капиталовия пазар.

 Директорът на фондовата борса обясни, че за да се регистрира една компания на beam пазара е достатъчно тя да мине през 2-3 седмична процедура през Борсата, необходимо е компанията да отговаря на определени изисквания за мащаб, които са по-облекчени от тези на регулирания борсов пазар. 

Пазарът beam дава възможност на една компания за 12 месеца да набира капитал от около 16 млн. лв. Ако една малка компания търси финансиране от 1 млн. лв. нагоре, може да обмисли листване на пазар beam. Важно условие е компанията да има история, зрялост и мащаб. За условен ориентир пазарната оценка на подобна компания трябва да е над 5 милиона лева. Друго условие е компанията да е преобразувана в акционерно дружество. Следваща стъпка е фирмата–кандидат за листване на beam да се свърже със съветник-компания, регистрирана като такава към БФБ. Техният списък може да бъде видян на интернет страницата на Борсата“, добави още Моравенов. 

Той обясни, че ролята на съветника е да съпровожда компанията-кандидат по време на процеса по листване на пазар beam и две години след това. „Ключова подробност е, че набирането на капитал минава през инвестиционен посредник – член на БФБ, тъй като става чрез публично предлагане на акции, което е електронно през платформата на Борсата“ допълни още той. 

Процедури за над 1,2 млрд. лв. ще бъдат отворени за кандидатстване за микро-, малки и средни предприятия. Това ще е през първите шест месеца на 2023 г.“, заявиха от Министерството на иновациите и растежа по време на предаването във „Фокус“. От ведомството уточниха, че финансовата инжекция за родния бизнес ще е по три направления – Плана за възстановяване, новата програма за конкурентоспособност (ПКИП) и новата програма за наука и иновации (ПНИИДИТ). Фирмите ще могат да получат средства за разработване и внедряване на иновации, за развойна дейност и интелектуална собственост, за изграждане на фотоволтаични системи и батерии за локално съхранение на енергия, за изграждане на цифрови и иновационни хъбове, за индустриалните зони в страната и др. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: