Текущата сметка за 2020 г. се свива рекордно с 1,780 милиарда евро

Текущата сметка за 2020 г. се свива рекордно с 1,780 милиарда евро Снимка: БНБ

Причина за ниските стойности в показателите на платежния баланс на страната са пораженията на икономиката от COVID-19

Текущата и капиталова сметка е отрицателна и възлиза на 115,6 млн. евро при дефицит от 248,1 млн. евро за декември 2019 г. Това показва статистиката на БНБ за изпълнението на платежния баланс на държавата в края на 2020 г. 

Съвкупната сума обаче за цялата минала година - януари – декември 2020 г. – по текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 1,01 млрд. евро (1,7% от БВП). Излишъкът за предходната 2019 г. обаче е над 2,5 пъти повече - 2,739 млрд. евро (4,5% от БВП). 

За януари – декември 2020 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 67,5 млн. евро (0,1% от БВП) при положително салдо от 1,848 млн. евро (3% от БВП) за януари – декември 2019 г. Текущата сметка включва всички стоки, услуги и настоящи прехвърляния на средства, приходи и разходи на страната. Резултатите показват огромна разлика в рамките на 12 месеца и без съмнение това се дължи на рязкото влошаване на икономиката и в частност на търговията вследствие на пораженията от пандемията от COVID-19.

За януари – декември 2020 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 1,728 млрд. евро (2,9% от БВП) при дефицит от 2,891 млрд. евро (4,7% от БВП) за същия период на 2019 г.

Износът на стоки е 2,270 млрд. евро за декември 2020 г., като нараства със 176,9 млн. евро (8,5%) в сравнение с този за декември 2019 г. (2,093 млрд. евро). 

За януари – декември 2020 г. износът е 27,164 млрд. евро (45,1% от БВП), като намалява с 1,956 млрд. евро (-6,7%) в сравнение с този за същия период на 2019 г. (29,119 млрд. евро, 47,6% от БВП). Износът за януари – декември 2019 г. нараства на годишна база с 5%. 

Вносът на стоки за декември 2020 г. е 2,530 млрд. евро, като намалява със 147,1 млн. евро (5,5%) спрямо декември 2019 г. (2,678 млрд. евро). 

За януари – декември 2020 г. вносът е 28,892 млрд. евро (47,9% от БВП), като намалява с 3,118 млрд. евро (9,7%) спрямо същия период на 2019 г. (32,010 млрд. евро, 52,3% от БВП). 

Вносът за януари–декември 2019 г. нараства на годишна база с 5,1%. Салдото по услугите е положително в размер на 147,4 млн. евро при положително салдо от 224,5 млн. евро за декември 2019 г. 

За януари – декември 2020 г. салдото е положително в размер на 2,810 млрд. евро (4,7% от БВП) при положително салдо от 4,875 млрд. евро (8% от БВП) за януари – декември 2019 г. 

Салдото по статия Първичен доход (която включва доход, свързан с факторите на производството (работна сила, капитал или земя), данъци върху производството и вноса и субсидии) е отрицателно в размер на 107,1 млн. евро при отрицателно салдо от 141 млн. евро за декември 2019 г. 

За януари – декември 2020 г. салдото е отрицателно в размер на 1,594 млрд. евро (2,6% от БВП) при отрицателно салдо от 1,910 млрд. евро (3,1% от БВП) за януари – декември 2019 г. 

Салдото по статия Вторичен доход (която отразява преразпределението на доход) е положително в размер на 18,3 млн. евро при положително салдо от 161,5 млн. евро за декември 2019 г. 

За януари – декември 2020 г. салдото е положително в размер на 580,3 млн. евро (1% от БВП) при положително салдо от 1,774 млрд. евро (2,9% от БВП) за същия период на 2019 г.

Капиталовата сметка е в размер на 86,5 млн. евро при положителна стойност от 91,7 млн. евро за декември 2019 г. 

За януари – декември 2020 г. капиталовата сметка е положителна – 942,1 млн. евро (1,6% от БВП), при положителна стойност от 891,6 млн. евро (1,5% от БВП) за януари – декември 2019 г. 

Финансовата сметка за декември 2020 г. е положителна в размер на 60,7 млн. евро при положителна стойност от 240,2 млн. евро за декември 2019 г. За януари – декември 2020 г. финансовата сметка е положителна – 3,748 млрд. евро (6,2% от БВП), при положителна стойност от 2,663 млрд. евро (4,3% от БВП) за същия период на 2019 г.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: