БНБ: Текущата сметка се сви 5,5 пъти за 12 месеца

БНБ: Текущата сметка се сви 5,5 пъти за 12 месеца Снимка: БНБ

Износът и вносът също намаляват, темповете са по-умерени

За периода януари - ноември 2020 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 373,4 млн. евро при положително салдо от 2 187,3 млн. евро за периода януари - ноември 2019 г., или над 5,5 пъти по-малко отпреди една година.

Търговското салдо за януари - ноември 2020 г. е отрицателно в размер на 1 474,6 млн. евро при дефицит от 2 306,4 млн. евро за същия период на 2019 г. 

Износът на стоки за януари - ноември 2020 г. е на стойност 24 939,4 млн. евро (41,4% от БВП), като намалява с 2 087,3 млн. евро (7,7%) в сравнение с този за същия период на 2019 г. (27 026,6 млн. евро, 44,1% от БВП). Износът за януари - ноември 2019 г. нараства на годишна база с 5,4%.

Вносът на стоки за януари - ноември 2020 г. е 26 414 млн. евро (43,8% от БВП), като намалява с 2 919 млн. евро (10%) спрямо същия период на 2019 г. (29 333 млн. евро, 47,9% от БВП).

Салдото по услугите за януари - ноември 2020 г. е положително в размер на 2 585 млн. евро (4,3% от БВП), при положително салдо от 4 650,8 млн. евро (7,6% от БВП) за януари - ноември 2019 г. 

Капиталовата сметка за периода януари - ноември 2020 г. е положителна – 881,4 млн. евро при положителна стойност от 79,9 млн. евро за януари - ноември 2019 г. 

Финансовата сметка за ноември 2020 г. е положителна – 3 289,2 млн. евро при положителна стойност от 2 422,9 млн. евро за същия месец на 2019 г. 

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: