БНБ: Спадът в услугите е четирикратен само за септември 2020

БНБ: Спадът в услугите е четирикратен само за септември 2020 Снимка: unsplash.com

Търговското салдо забавя темпа на двойно намаление за деветте месеца на годината

Търговското салдо за септември 2020 г. е отрицателно в размер на 136 млн. евро при дефицит от 150,5 млн. евро за септември 2019 г., показват статистическите данни на БНБ към 30 септември 2020 г. Което означава, че вносът превишава износа с посочените суми. За септември положението тази година е малко по-добро от миналата, въпреки пораженията на редица отрасли заради пандемията от COVID-19.

Погледнати сумарно от началото на годината и сравнени със същия период на 2019 г., нещата обаче не стоят така – изменението е към по-добро. За януари–септември 2020 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 920,4 млн. евро (1,6% от БВП) при дефицит от 1948,3 млн. евро (3,2% от БВП) за същия период на 2019 г. Или на годишна база търговското салдо се е подобрило два пъти в сравнение със същия период на м. г. 

Текущата и капиталова сметка е отрицателна и възлиза на 116,3 млн. евро при излишък от 432 млн. евро за септември 2019 г. За януари–септември 2020 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 1390,8 млн. евро (2,5% от БВП2) при излишък от 2780,6 млн. евро (4,5% от БВП) за януари–септември 2019 г.

За септември 2020 г. салдото по текущата сметка е отрицателно и възлиза на 183,5 млн. евро при положително салдо в размер на 364,1 млн. евро за септември 2019 г. За януари–септември 2020 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 651,9 млн. евро (1,1% от БВП) при положителна от 2095,8 млн. евро (3,4% от БВП) за януари–септември 2019 г.

Износът на стоки е 2478,8 млн. евро за септември 2020 г. като нараства незначително с 11,2 млн. евро (0,5%) в сравнение с този за септември 2019 г. (2467,6 млн. евро). 

За целия период януари–септември 2020 г. износът е 19 954 млн. евро (35,2% от БВП), като намалява с 1660,4 млн. евро (7,7%) в сравнение с този за същия период на 2019 г. (21 614,4 млн. евро, 35,3% от БВП). Изменение няма, погледнато от позиция като дял от БВП. 

Вносът на стоки за септември 2020 г. е 2614,7 млн. евро, като намалява с 3,3 млн. евро (0,1%) спрямо септември  2019 г. (2618 млн. евро). 

За януари–септември 2020 г. вносът е 20 874,3 млн. евро (36,8% от БВП) като намалява с 2688,4 млн. евро (11,4%) спрямо същия период на 2019 г. (23 562,7 млн. евро, 38,5% от БВП). Вносът за януари–септември 2019 г. нараства на годишна база с 5,5%.

Салдото по услугите е положително в размер на 141,5 млн. евро при положително салдо от 541,2 млн. евро за септември 2019 г. Или спадът е близо четири пъти. За януари–септември 2020 г. салдото е положително в размер на 2110 млн. евро (3,7% от БВП) при положително салдо от 4084 млн. евро (6,7% от БВП) за януари – септември 2019 г. Голямото свиване по тази статия идва предимно от туризма и съпътстващите го дейности, който претърпя значителни поражения от пандемията.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: