21 260 млн. $ ще стигне пазарът за генетично тестване до 2027

21 260 млн. $ ще стигне пазарът за генетично тестване до 2027

COVID-19 повлия негативно на сектора

Пазарът на генетични тестове възлиза на стойност от 12 682 млн. долара през 2019 г. и се очаква да достигне 21 260 млн. долара до 2027 г., регистрирайки комбиниран годишен темп на растеж от 10,1% от 2020 до 2027 г, твърдят анализаторите от alliedmarketresearch.

Очаква се сегментът за предсимптомно тестване да претърпи загуби, тъй като генетичните консултанти до голяма степен не могат да приемат лично пациенти, лекарите не са на разположение за лични консултации, а лабораториите не могат да правят подобни тестовете поради пандемията от COVID-19. 

Генетичните тестове са медицински изделия, предлагани под формата на комплекти и панели, които се използват за изследване на генетични заболявания при хора. Тестването се извършва и чрез вземане на кръвни проби от пациенти.

 

Съществуват различни видове тестове за генетични заболявания. Например, някои генетични тестове включват  предсимптомно тестване, тестване на носител, пренатално тестване, диагностично тестване, фармакогеномно тестване, тестване на новородени. 
Използват се при диагностика на медицински състояния - рак, генетични заболявания и сърдечно-съдови заболявания. 


Очаква се глобалният пазар за генетични тестове да регистрира значителен растеж в бъдеще, поради нарастване на честотата на генетичните и онкологични заболявания и повишаване на осведомеността за тях. 


Генетичните тестове, наричани още тестове за лекарствени гени, са широко използвани във фармакогеномиката. Освен това се очаква напредъкът в техниките за генетично тестване да стимулира растежа на пазара на генетични тестове през прогнозния период. 


Очаква се обаче опасенията за стандартизация на диагностиката, базирана на генетични тестове и строгите регулаторни изисквания за одобрение на продуктите да възпрепятстват растежа на пазара на генетични тестове през прогнозния период. И обратно, очаква се новите внезапно възникващи пазари в развиващите се страни да предоставят възможности за възнаграждение на участниците в пазара. 
Например здравните системи в развиващите се страни като Бразилия, Индия и Китай са претърпели значително увеличение на инвестициите в здравеопазването и инфраструктурата, което води до нарастване на търсенето на генетични тестове в региона. 

Въздействието на COVID-19 върху глобалния пазар за генетични тестове 


Пандемията от COVID-19 е повлияла неблагоприятно на пазара. След обявяване на пандемична ситуация от СЗО, страните по света въведоха строги противоепидемиологични мерки и социално дистанциране като мярка за ограничаване на разпространението. Това доведе до смущения, ограничения, предизвикателства и промени във всеки сектор на всяка индустрия. По същия начин пандемията има отрицателен ефект и върху пазара на генетични тестове. Това се дължи на факта, че генетичните консултанти до голяма степен не могат да приемат лично пациенти, лекарите не са на разположение за консултиране и лабораториите не могат да правят тестовете.  
В допълнение, държавните органи като Центровете за медицински услуги  понастоящем не признават генетичните консултанти за доставчици на здравни услуги и следователно те не могат да практикуват свободно по време на изолация. Освен това клиниките намаляват генетичните консултации лице в лице, за да предотвратят разпространението на коронавируса. Гигантите на генетичното тестване като GeneDx обаче предоставиха опция за дистанционно предоставяне на генетични тестове.  
По подобен начин клиниките и доставчиците на здравни услуги, заедно с пациентите, вече процедират по подобен начин за провеждане на генетично консултиране. 

В допълнение, пренаталното тестване остава най-малко засегнато от всички видове генетични тестове, тъй като е изключително важно. Много пренатални генетични консултанти съобщават, че все още предоставят услуги лице в лице по време пандемията. Като цяло обаче, COVID-19 има общо отрицателно въздействие върху пазара на генетични тестове. 

Сегментиране на пазара


Глобалният пазар за генетични тестове е сегментиран въз основа на вида, технологията, приложението и региона. По вид размерът на пазара за генетично тестване се категоризира на предсимптомно тестване, тестване на носители, пренаталното тестване и тестването на новородени, диагностично тестване, фармакогеномно тестване и други. 

Въз основа на технологията той се разделя на цитогенетично тестване / хромозомно изследване, биохимично тестване и молекулярно тестване. Mолекулярните тестове се класифицират в ДНК секвениране и други. По приложение се сегментира в диагностиката на рак, генетични заболявания, сърдечно-съдови заболявания и други. 
По региони размерът на пазара на генетични тестове се анализира като такъв за Северна Америка (САЩ, Канада и Мексико), за Европа (Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания и останалата част от Европа), за Азиатско-Тихоокеанския регион (Япония, Китай, Индия, Австралия, Южна Корея и останалата част от Азиатско-Тихоокеанския регион) и за LAMEA (Бразилия, Саудитска Арабия, Южна Африка и останалата част от LAMEA). 

Преглед на сегментите


По вид пазарът е сегментиран в тестове за предсимптомно тестване, тестване на носител, пренатално и новородено тестване, диагностично тестване, фармакогеномно тестване и други. Пренаталното тестване и тестването на новородени деца заемат доминираща позиция с най-високи приходи през 2019 г. и се очаква това да продължи и през прогнозния период. Това се дължи на нарастването на осведомеността сред хората по отношение на здравеопазването и нарастването на смъртността от генетични заболявания в световен мащаб. От друга страна през прогнозния период се очаква сегментът на фармакогеномните тестове да претърпи на най-висок комбиниран годишен темп на растеж. До голяма степен се очаква това да се увеличи в резултат на прилагането на персонализирани лекарства по целия свят. 

По технология сегментът на молекулярните тестове придоби основния пазарен дял за генетични тестове през 2019 г. и се очаква да запази водеща роля през прогнозния период. Растежът на този сегмент се дължи на факта, че молекулярното тестване е най-използваната технология за генетично тестване. Например, технологията се използва в генетични тестове като тестване на носител, диагностично и предсимптомно тестване и други. Освен това молекулярното тестване е за предпочитане и защото може да се използва за анализ на изменения в ДНК, които не се откриват с рутинен хромозомен анализ. 

В регионален план Северна Америка е допринесла най-много за приходите на глобалния пазар на генетични тестове през 2019 г. и се очаква да доминира на пазара през прогнозния период. Очаква се обаче през прогнозния период 2020-2027 г. Азиатско-тихоокеанският регион да покаже най-високия комбиниран годишен темп на растеж от 12,5%, поради увеличаване на достъпността, нарастване на разходите за здравеопазване и повишаване на осведомеността за ранен скрининг на генетични заболявания. 

Глобалният пазар за генетични тестове е силно конкурентен и за да спечелят максимален пазарен дял, големите играчи са възприели различни стратегии. Те включват сътрудничество, пускане на нови продукти, партньорство. Сред сновните играчи на  този пазар са Abbott Laboratories, Bio-Rad Laboratories, Inc. (RainDance Technologies, Inc.), Myriad Genetics, Inc. (Myriad RBM, Inc.), Danaher Corporation (Cepheid), F. Hoffmann-La Roche Ltd., Eurofins Scientific, Illumina, Inc., Qiagen NV, Thermo Fisher Scientific, Inc. и CSL Ltd.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: