Индексът на цените на производител в промишлеността нараства с 1,4%

Индексът на цените на производител в промишлеността нараства с 1,4% Снимка: pixabay.com/bg

1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността

Общият индекс на цените на производител през март 2021 г. се увеличава с 1,4% спрямо предходния месец. Повишение е регистрирано в преработващата промишленост - с 2,1%, и в добивната промишленост - с 1,6%, а намаление е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,7%. 

По-голямо увеличение на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на основни метали - с 5,5%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 3,9%, както и при производството на химически продукти - с 2,8%. Понижение на цените е отчетено при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели, и при производството на изделия от други неметални минерални суровини - по 0,1%.

Общият индекс на цените на производител през март 2021 г. се увеличава с 6,8% в сравнение със същия месец на 2020 г. По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - с 20,5%, в преработващата промишленост - с 82%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,9%.

По-значителен ръст е отчетен при производството на основни метали - с 37,9%, при производството на химически продукти - с 8,0%, и при производството на хранителни продукти - с 5,8%. Съществено намаление на цените се наблюдава при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 2,3%, и при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 0,9%.

Фиг. 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността (2015 = 100)

2. Индекси на цените на производител на вътрешния пазар

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през март 2021 г. се увеличава с 0,9% спрямо предходния месец. Повишение е регистрирано в преработващата промишленост - с 2,0%, а в добивната промишленост и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление - по 0,5%. 

По-голямо увеличение на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на основни метали - с 6,1%, производството на химически продукти - с 5,0%, и производството на изделия от каучук и пластмаси - с 3,7%. По-съществено намаление на цените е отчетено при обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 0,4%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през март 2021 г. нараства с 3,4% в сравнение със същия месец на 2020 г. Увеличение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 18,4%, и в преработващата промишленост - с 4,8%, а намаление се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,3%.

Спрямо март 2020 г. значителен ръст в преработващата промишленост е регистриран при производството на основни метали - с 28,6%, и при производството на химически продукти - с 15,0%. По-ниски цени са отчетени при производството на облекло - с 2,0%, и при обработката на кожи; производство на изделия от обработени кожи без косъм - с 0,2%. 

Фиг. 2. Индекси на цените на производител на вътрешния пазар в промишлеността (2015 = 100)
 

3. Индекси на цените на производител на международния пазар

Индексът на цените на производител на международния пазар през март 2021 г. се увеличава с 2,0% спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на 2020 г. се наблюдава ръст с 12,2%.


 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: