Индексът на цените на производител се увеличава с 0,2%

Индексът на цените на производител се увеличава с 0,2% Снимка: pikist.com

Общият индекс на цените на производител през ноември 2020 г. се увеличава с 0,2% в сравнение с предходния месец и намалява с 2,6% спрямо ноември 2019 г. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през ноември 2020 г. се увеличава с 0,3% спрямо предходния месец, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 

Общият индекс на цените на производител през ноември 2020 г. се увеличава с 0,2% спрямо предходния месец. Повишение е регистрирано в добивната промишленост - с 2,6%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,3%, и в преработващата промишленост - с 0,1%. 

По-голямо увеличение на цените се наблюдава при производството на хранителни продукти - с 0,6%, производството на напитки и производството на мебели - по 0,5%. Съществено намаление на цените на производител е отчетено при производството на тютюневи изделия и при обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм - по 1,0%.

Общият индекс на цените на производител през ноември 2020 г. намалява с 2.6% в сравнение със същия месец на 2019 г. По-ниски цени са регистрирани в преработващата промишленост - с 3,4%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2,4%, а в добивната промишленост се наблюдава ръст на цените - с 13,5%.

По-значително намаление в преработващата промишленост е отчетено при: производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 3,0%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 1,8%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 1,6%. 

Съществено повишение на цените се наблюдава при производството на хранителни продукти - с 3,4%, и производството на тютюневи изделия и производството на мебели - по 1,8%.

Фиг. 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността (2015 = 100)

2. Индекси на цените на производител на вътрешния пазар

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през ноември 2020 г. се увеличава с 0,3% спрямо предходния месец. По-високи цени са отчетени в добивната промишленост - с 2,2%, в преработващата промишленост - с 0,2%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,1%.

В сравнение със октомври 2020 г. по-високи цени са регистрирани при производството на мебели - с 0,6%, и производството на хранителни продукти и производството на напитки - по 0,5%. 

Намаление се наблюдава при: производството на тютюневи изделия - с 1,2%, производството на основни метали - с 0,7%, обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 0,6%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през ноември 2020 г. намалява с 1,5% в сравнение със същия месец на 2019 г. Понижение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2,2%, и в преработващата промишленост - с 1,7%, а увеличение се наблюдава в добивната промишленост - със 7,2%.

През ноември  2020 г. по-ниски цени в преработващата промишленост спрямо ноември 2019 г. са регистрирани при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 2,4%, и производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 1,7%. По-значително нарастване на цените е отчетено при производството на хранителни продукти - с 3,6%, и производството на мебели - с 3,2%.

Фиг. 2. Индекси на цените на производител на вътрешния пазар в промишлеността (2015 = 100)

3. Индекси на цените на производител на международния пазар

Индексът на цените на производител на международния пазар през ноември 2020 г. се увеличава с 0,2% спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на 2019 г. е отчетено намаление с 4,3%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: