0,3% увеличение на общия индекс на цените на производител през октомври

0,3% увеличение на общия индекс на цените на производител през октомври Снимка: muratlimyo-m.web.nku.edu.tr/

Общият индекс на цените на производител през октомври 2020 г. се увеличава с 0,3% в сравнение с предходния месец и намалява с 2,7% спрямо октомври 2019 г. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври 2020 г. се увеличава с 0,4% спрямо предходния месец, а в сравнение с октомври 2019 г. е отчетено намаление с 1,5%, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 

Общият индекс на цените на производител през октомври 2020 г. се увеличава с 0,3% спрямо предходния месец. Повишение е регистрирано в добивната промишленост - с 2,1%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,9%, и в преработващата промишленост - с 0,1%. 

По-голямо увеличение на цените се наблюдава при производството на тютюневи изделия - с 1,4%, и при обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи, без косъм - с 0,7%. Намаление на цените на производител е отчетено при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели, и при производството на основни метали - по 0,7%, както и при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 0,4%.

Общият индекс на цените на производител през октомври 2020 г. спада с 2,7% в сравнение със същия месец на 2019 г. По-ниски цени са регистрирани в преработващата промишленост - с 3,5%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2,5%, а в добивната промишленост се наблюдава повишение на цените с 12,5%.

По-значително намаление в преработващата промишленост е отчетено при: производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 3,8%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон и производството на изделия от каучук и пластмаси - по 1,9%. Съществено повишение на цените се наблюдава при: производството на хранителни продукти - с 3,1%, производството на тютюневи изделия - с 2,8%, обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи, без косъм - с 2,6%. 

Фиг. 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността (2015 = 100)

 2. Индекси на цените на производител на вътрешния пазар

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври 2020 г. се увеличава с 0,4% спрямо предходния месец. По-високи цени са отчетени в добивната промишленост - с 1,2%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,5%, и в преработващата промишленост  - с 0,3%.

В сравнение със септември 2020 г. по-високи цени са отчетени при производството на химични продукти и производството на превозни средства, без автомобили - по 1,0%, и при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 0,7%. Намаление се наблюдава при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 1,2%, и при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 1,1%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври 2020 г. намалява с 1,5% в сравнение със същия месец на 2019 г. Понижение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2,0%, и в преработващата промишленост - с 1,8%, а увеличение се наблюдава в добивната промишленост - с 6,3%.

През октомври 2020 г. по-ниски цени в преработващата промишленост спрямо октомври 2019 г. са регистрирани при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 2,5%, и при производството на хартия, картон  и изделия от хартия и картон - с 1,5%. По-значително нарастване на цените е отчетено при производството на хранителни продукти - с 3,7%, и при обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи, без косъм - с 3,4%.

Фиг. 2. Индекси на цените на производител на вътрешния пазар в промишлеността (2015 = 100)

 3. Индекси на цените на производител на международния пазар

Индексът на цените на производител на международния пазар през октомври 2020 г. се увеличава с 0,2% спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на 2019 г. е отчетено намаление с 4,5%, показват данните на Националния статистически институт.

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: