Индексът на промишленото производство през октомври нараства с 2,6%

Индексът на промишленото производство през октомври нараства с 2,6% Снимка: wikipedia.org

Индексът на промишленото производство нараства с 2,6% през октомври 2023 г. в сравнение с предходния месец

Индексът на промишленото производство нараства с 2,6% през октомври 2023 г. в сравнение с предходния месец, но спрямо октомври 2022 г. е регистрирано намаление с 5,4%. Това показват данните на Националния статистически институт.

Месечни изменения

Увеличение спрямо предходния месец е отчетено в добивната промишленост - с 9,7%, в преработващата промишленост - с 1,6%, а намаление при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3,2%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на химични продукти - с 22,6%, производството на метални изделия, без машини и oборудване- с 15,6%,производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 9,5%,производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 8,2%, производството, некласифицирано другаде, и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с по 7,7%.

Спад е регистриран при производството на тютюневи изделия - с 23,1%,ипроизводството на превозни средства, без автомобили - с 14,3%.

Годишни изменения

На годишна база намаление на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетенопри производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 10,1%, в преработващата промишленост - с 5,5%, и в добивната промишленост - с 1,5%. 

В преработващата промишленост съществен спад спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството на тютюневи изделия - с 51,9%, производството на превозни средства, без автомобили - с 35,0%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 31,0%, производството на мебели - с 29,7%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 29,6%.

Ръст е регистриран при: производството на химични продукти - с 29,5%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - със 17,1%, производството на метални изделия, без машини и oборудване- с 14.9%,ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 14,0%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: