През март пътуванията на български граждани в чужбина нарастват с 9%

През март пътуванията на български граждани в чужбина нарастват с 9% Снимка: pixabay.com

НСИ публикува данни за пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през март 2021 г.

През март 2021 г. в условията на продължаващата епидемична обстановка пътуванията на български граждани в чужбина са 251,5 хил., или с 9,0% над регистрираните през март 2020 г., когато за първи път беше въведено извънредно положение в страната във връзка с разпространението в световен мащаб на COVID-19 (фиг. 1).

Фиг. 1. Пътувания на български граждани в чужбина по месеци

През март 2021 г. посещенията на чужденци в България са 287,9 хил., или с 8,0% по-малко в сравнение с март 2020 г. (фиг. 2). Срив е регистриран при пътуванията с цел „почивка и екскурзия“ - с 56,8%, докато тези с „други“ (вкл. гостувания и транзитни преминавания) и „служебна“ цел бележат ръст - съответно с 13,3 и 1,4%. Транзитните преминавания през страната са 58,2% (167,4 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

Фиг. 2. Посещения на чужденци в България по месеци

От общия брой чужденци, посетили България през март 2021 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 37,5%, или с 30,5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Регистриран е спад в посещенията на граждани от Гърция - с 65,0%, Испания - с 43,6%, Франция - с 13,2%, Нидерландия - с 11,7%, Белгия - със 7,4%, Румъния - с 2,5%, и др. Същевременно се увеличават посещенията на граждани от Чехия - с 85,2%, Австрия - с 42,5%, Италия - с 41,1%, Германия - с 26,1%, и др.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ нарастват с 15,4%, като най-голямо е увеличението на посещенията на граждани от Турция - с 34,8%.

През март 2021 г. относителният дял на посещенията по цели е, както следва: с други цели – 66,0%, със служебна цел – 21,3%, и с цел почивка и екскурзия – 12,7% (фиг. 3).

Фиг. 3. Структура на посещенията на чужди граждани в България по цел през март 2021 г.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: