Пътуванията на българите в края на 2020 г. са с 63,8% по-малко

Пътуванията на българите в края на 2020 г. са с 63,8% по-малко Снимка: ittlebigtraveler.com

НСИ публикува предварителни данни за туристическите пътувания и разходите за туризъм на населението през четвъртото тримесечие на 2020 г.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната 471,8 хил. български граждани  са реализирали туристически пътувания, показват данните на Националния статистически институт (НСИ)

Преобладаващата част от тях (95,4%) са пътували само в страната, 3,9% - само в чужбина, а 0,7% са пътували както в страната, така и в чужбина. Общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години е с 63,8% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2019 г., като се наблюдава срив както в броя на пътувалите в страната (с 57,4%), така и в броя на пътувалите в чужбина (с 91,7%). При броя на пътувалите както в страната, така и в чужбина спадът е с 86,5% (фиг. 1).

Фиг. 1. Пътували лица на възраст 15 и повече навършени години по тримесечия

През четвъртото тримесечие на 2020 г. най-много са пътували българите на възраст 25 - 44 години (208,2 хил.), или 44,1% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е при лицата на възраст 65 и повече години (97,3%) от пътувалите в тази възрастова група. При пътуванията в чужбина делът на пътувалите лица на възраст 45 - 64 години е най-голям (6,2%) от пътувалите в съответната възрастова група (фиг. 2).

Фиг. 2. Пътували лица на 15 и повече навършени години по възрастови групи през четвъртото тримесечие на 2020 година

По-голямата част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години в страната са били с цел „посещение на близки“ (48,3%), докато в чужбина най-много са били тези с цел „почивка и екскурзия“ (42,7%) от всички реализирани пътувания (фиг. 3).

Фиг. 3. Структура на туристическите пътувания по цели в страната и чужбина през четвъртото тримесечие на 2020 година

През четвъртото тримесечие на 2020 г. като самостоятелни са били регистрирани 614,1 хил., или 94,2% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 95,4%, а на тези в чужбина – 59,5% (фиг. 4).

Фиг. 4. Туристически пътувания с лична цел според организацията на пътуването през четвъртото тримесечие на 2020 година

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна (38,4%), докато най-много от разходите в чужбина (33,1%) са за транспорт. (фиг. 5).

Фиг. 5. Структура на разходите при туристическите пътувания в страната и чужбина през четвъртото тримесечие на 2020 година

През четвъртото тримесечие на 2020 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 162,67 лв. в страната и 554,33 лв. в чужбина (фиг. 6).

Фиг. 6. Среден разход за лични пътувания на лице по тримесечия

Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 196,88 лв. в страната и 1 040,74 лв. в чужбина (фиг. 7).

Фиг. 7. Среден разход за професионални пътувания на лице по тримесечия

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: